اخبار

تغییرات قیمت جهانی براساس نشریه ی پلتس تاهفته منتهی به 12فوریه2022

تغییرات

تغییرات قیمت جهانی مواد اولیه بر اساس نشریه ی پلتس

مطابق جدول مقایسه قیمت جهانی محصولات پلیمری بر اساس نشریه ی پلتس تمام محصولات به جز PEسنگین تزریقی جنوب آسیا وPEسبک خطیC6جنوب آسیا که دارای قیمت ثابتی بودند, افزایش قیمت می باشند.

مطابق جدول مقایسه قیمت جهانی محصولات شیمیایی بر اساس نشریه ی پلتس تمام محصولات به جز متانول چین با1/94%کاهش وMEGبا2/17%کاهش قیمت , افزایش قیمت می باشند.

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *