تحلیل روند قیمت جهانی متانول

قیمت  های لحظه ای متانول آسیا که از اول اکتبر روند صعودی را داشت در این هفته نرم تر بسته شدند که علت این نوسانات زیاد اخیر را بی ثباتی در بازار چین (که قیمت پایین داشت) دانسته اند.

قیمت های داخلی شرق چین که در 22 اکتبر 585 یوان/تن یا 90 دلار/تن است, هفته به هفته کاهش یافته است:

قیمت متانول داخلی شرق چین در اواسط هفته هم زمان با اعلام تدابیر دولت  برای محدودیت ها کاهش یافت که منجر به گمانه زنی برکاهش قیمت ذغال سنگ شد اما با افزایش قیمت ذغال سنگ این گمانه زنی از بین رفت.این بی ثباتی قیمت ها موجب کاهش تعداد کمی از خریداران شد و در پی آن پیشنهاد ثابت شدن  قیمت ها مطرح  شد.

قرارداد ذغال سنگ و متانول فعال در ژنگژو بورس کالا در هفته گذشته 19.3 درصد و 4.84 درصد کاهش یافت.در راستای کاهش شدید قیمت در چین که روزانه 145 یوان یا 22 دلار در میلیون تن کاهش یافته و به 3180 یوان/تن رسیده بالاترین پیشنهاد 3،175 یوان/تن و کمترین پیشنهاد 3،185 یوان/تن با تحویل سریع قبل از بسته شدن بازاربوده است .

قیمت متانول CFR چین 63 دلار در میلیون تن در روز کاهش یافت و در این میان پیشنهاد های کمی از ثابت ماندن قیمت دلار مطرح شد.به دلیل این روند کاهش قیمت  در بازارهای مجاور هیچ معامله یا پیشنهاد ی موقتا صورت نمی گیرد.در این میان قیمت متانول CFR  کره در این هفته  درمحدوده 525 دلار در تن  ثابت ماند.