HDPE چیست؟

پلی اتیلن پرمصرف‌ ترین پلیمر ساخت بشر می‌باشد. این پلیمر از دسته ترموپلاستیک‌ها بوده و سالانه در حجم زیادی تولید و مصرف می‌شود.میزان تولید و مصرف سالانه این پلیمر در دنیا بیش از ۱۰۰ میلیون تن است. پلی‌اتیلن از پلیمریزاسیون اتیلن به دست می‌آید. پلی اتیلن سنگین نوع دانسیته بالا از پلی اتیلن هاست.
دانسیته پلی‌اتیلن سنگین بین 0.940-0.965  گرم برسانتیمتر مکعب می‌باشد. زنجیره‌های مولکول‌های پلی‌اتیلن سنگین دارای شاخه‌ها ی جانبی کمی هستند و بنابراین امکان نزدیک شدن زنجیره‌های مولکولی به یکدیگر و تشکیل بلورها وجود دارد.پلی اتیلن های سنگین انواع مختلفی دارند مانند:پلی اتیلن سنگین بادی,تزریقی,دورانی,فیلم و اکستروژن.

پلی اتیلن سنگین اکستروژن بسیار سخت تر ازLDPE بوده و می تواند دماهای بالاتر را نیز تحمل کند.

در ادامه به کدهای مختلف پلی اتیلن سنگین اکستروژن می پردازیم….

کلیه موادهابه صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.