نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

PET-BG781

نام محصول: PET-BG781-پلی اتیلن ترفتالات
برند:  پتروشیمی تندگویان-ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: جامبوهای 1100 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1100کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود PE T-BG 781 -بطری

PET-BG785

نام محصول: PET-BG785-پلی اتیلن ترفتالات
برند:  پتروشیمی تندگویان-ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: جامبوهای 1100 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1100کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود PET-BG 785_تندگوبان-بطری

PET-BG821

نام محصول: PET-BG821-پلی اتیلن ترفتالات
برند:  پتروشیمی تندگویان-ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: جامبوهای 1100 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1100کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود PET-BG821 بطری

PET-BG825

نام محصول: PET-BG825-پلی اتیلن ترفتالات
برند:  پتروشیمی تندگویان-ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: جامبوهای 1000 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود PET-BG825 بطری

PET-TG640

نام محصول: PET-TG640-پلی اتیلن ترفتالات
برند:  پتروشیمی تندگویان-ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: جامبوهای 1100 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1100کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود  - نساجی

PET-TG641

نام محصول: PET-TG641-پلی اتیلن ترفتالات
برند:  پتروشیمی تندگویان-ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: جامبوهای 1100 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1100کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود  - PET-TG641_نساجی