پلی پروپیلن شیمیایی

نمایش 1–12 از 22 نتیجه

نمایش 9 24 36

PP 440G – پلی پروپیلن 440G

نام محصول: PP 440G - پلی پروپیلن شیمیایی
برند:  پتروشیمی جم - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلوددیتاشیت PP 440G
(کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

PP 440L – پلی پروپیلن 440L

نام محصول: PP 440L - پلی پروپیلن شیمیایی
برند:  پتروشیمی جم - نویدزرشیمی - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود PP ZB440L نویدزرشیمی
دیتاشیت: دانلود PP EP440L جم
MSDS: دانلود MSDS PP ZB440L نویدزرشیمی 
(کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

PP 548R – پلی پروپیلن 548R

 
نام محصول: PP 548R - پلی پروپیلن شیمیایی
برند:  پتروشیمی جم - نویدزرشیمی - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP ZB548R نویدزرشیمی
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP EP548Rجم
MSDS: دانلود MSDS ZB548R نویدزرشیمی
(کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

PP EP2X83CE – پلی پروپیلن EP2X83CE

نام محصول: PP 2XE - پلی پروپیلن شیمیایی
برند:  پتروشیمی اراک (شازند) - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP EP2X83CE اراک
(کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

PP J550S – پلی پروپیلن J550S

نام محصول: PP J550S - پلی پروپیلن شیمیایی
برند:  LOTTE - کره
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP J550S
(کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

PP J740 – پلی پروپیلن J740

نام محصول: PP J740 - پلی پروپیلن شیمیایی
برند:  HYOSUNG - کره
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP J740
(کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

PP M1600 – پلی پروپیلن M1600

نام محصول: PP M1600 - پلی پروپیلن شیمیایی
برند:  LG - کره
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP M1600 LG
(کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

PP MR230C – پلی پروپیلن MR230C

نام محصول: PP MR230C - پلی پروپیلن شیمیایی
برند:  پتروشیمی مارون - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP MR230C پتروشیمی مارون
MSDS: دانلود
(کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

PP R200P – پلی پروپیلن R200P

نام محصول: PP R200P - پلی پروپیلن شیمیایی
برند:  HYOSUNG - کره
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP R200P
(کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

PP R40 – پلی پروپیلن R40

نام محصول: PP R40 - پلی پروپیلن شیمیایی
برند:  پتروشیمی مارون - اراک - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP C40R مارون
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP C40R اراک
(کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

PP R60 – پلی پروپیلن R60

نام محصول: PP R60 - پلی پروپیلن شیمیایی
برند:  پتروشیمی اراک-ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP EPD60R اراک
(کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

PP RG3212E – پلی پروپیلن

نام محصول: PP RG3212E - پلی پروپیلن شیمیایی
برند:  پتروشیمی رجال - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP RG3212E
(کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)