ترموپلاستیک-الاستومر

نمایش 1–12 از 25 نتیجه

نمایش 9 24 36

565- POE پلی اولفین الاستومر

نام محصول:  565– POE پلی اولفین الاستومر
برند:  کره –  LG
 شکل ظاهری:  گرانول
بسته بندی:  کیسه 25 کیلوگرمی
حداقل مقدار سفارش:  1000 کیلوگرم
دیتاشیت: دانلودPOE_LC 565 LG

POE-670 پلی اولفین الاستومر

نام محصول:  670– POE پلی اولفین الاستومر
برند:  کره –  LG
 شکل ظاهری:  گرانول
بسته بندی:  کیسه 25 کیلوگرمی
حداقل مقدار سفارش:  1000 کیلوگرم
دیتاشیت: دانلودPOE_LC 670 LG

TPE-7550U

نام محصول: TPE-7550U
برند:  LCY-تایوان
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: جعبه455 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 455کیلوگرم
دیتاشیت: دانلودTPE-7550U

TPE-7551

نام محصول: TPE-7551
برند:  LCY-تایوان
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: جعبه455 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 455کیلوگرم
دیتاشیت: دانلودTPE-7551

TPE-برپایه SEBS

نام محصول: برپایهSEBS در سختی های متفاوت-TPE
برند:  کامپاند داخل
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25  و20کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم

TPU-1580-ترموپلاستیک پلی یورتان

نام محصول: ترموپلاستیک پلی یورتان,TPU-1580
برند:  Wanthane-وانتان-چین
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود WHT-1580

TPU-1585-ترموپلاستیک پلی یورتان

نام محصول: ترموپلاستیک پلی یورتان,TPU-1585
برند:  Wanthane-وانتان-چین
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود WHT_1585

TPU-1590-ترموپلاستیک پلی یورتان

نام محصول: ترموپلاستیک پلی یورتان,TPU-1590
برند:  Wanthane-وانتان-چین
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود WHT-1590

TPU-1595C-ترموپلاستیک پلی یورتان

نام محصول: ترموپلاستیک پلی یورتان,TPU-1595C
برند:  Wanthane-وانتان-چین
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود WHT-1595C

TPU-2587A-ترموپلاستیک پلی یورتان 

نام محصول: ترموپلاستیک پلی یورتان,TPU-2587A
برند:  Desmopan-بایر-آلمان
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود Desmopan_2587A

TPU-3395A-ترموپلاستیک پلی یورتان

نام محصول: ترموپلاستیک پلی یورتان,TPU-3395A
برند:  Desmopan-بایر-آلمان
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود Desmopan_3395A

TPU-385E-ترموپلاستیک پلی یورتان

نام محصول: ترموپلاستیک پلی یورتان,TPU-382E
برند:  Desmopan-بایر-آلمان
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود Desmopan_385E