پلی اتیلن سنگین فیلم

در حال نمایش 3 نتیجه

HDPE 5110 – پلی اتیلن سنگین 5110

نام محصول: HDPE 5110 - پلی اتیلن سنگین فیلم
برند:  پتروشیمی آریاساسول - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PE 5110 آریاساسول

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HDPE EX5 – پلی اتیلن سنگین EX5

نام محصول: HDPE EX5 - پلی اتیلن سنگین فیلم
برند:  پتروشیمی جم - امیرکبیر - مارون - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت  PE EX5 جم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت  PE EX5 امیرکبیر
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت  PE EX5 مارون

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HDPE F7000 – پلی اتیلن سنگین F7000

نام محصول: HDPE F7000 - پلی اتیلن سنگین فیلم
برند:  پتروشیمی میاندواب - ایلام - مهر - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PE F7000 ایلام
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت  PE F7000 مهر
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت F7000 میاندوآب

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.