نمایش 1–10 از 35 نتیجه

GPPS 1115 – پلی استایرن معمولی 1115

نام محصول: GPPS 1115 - پلی استایرن معمولی
برند:  پتروپاک مشرق زمین - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت  GPPS1115 پتروپاک مشرق زمین

کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HIPS 7240 – پلی استایرن مقام 7240

نام محصول: HIPS 7240 - پلی استایرن مقاوم به ضربه
برند:  پتروشیمی تبریز - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت HIPS 7240 تبریز

کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

GPPS 1551 – پلی استایرن معمولی 1551

نام محصول: GPPS 1551 - پلی استایرن معمولی
برند:  پتروشیمی تخت جمشید - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت GPPS1551 تخت جمشید

کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

GPPS 1540 – پلی استایرن معمولی 1540

نام محصول: GPPS 1540 - پلی استایرن معمولی
برند:  پتروشیمی تبریز - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت GPPS1540 پتروشیمی تبریز

کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

SAN 310NTR – استایرن اکریلونیتریل 310NTR

نام محصول: SAN 310NTR - استایرن اکریلونیتریل
برند:  کمهو - کره
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت SAN 310NTR / TR کمهو

SAN 310CTR – استایرن اکریلونیتریل 310CTR

نام محصول: SAN 310CTR - استایرن اکریلونیتریل
برند:  کمهو - کره
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت SAN ۳۱۰CTR

SAN HF80 – استایرن اکریلونیتریل HF80

نام محصول: SAN HF80 - استایرن اکریلونیتریل
برند:  LG - کره
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت SAN HF80 LG

پلی اتیلن کلرینه – پلی اتیلن کلردار

نام محصول: پلی اتیلن کلردار - CPE
برند:  چینی - SUNDOW - NOVISTA - چین
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت CPE IM888
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت CPE 135A چینی
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت CPE TIM812

PBR 1220 – پلی بوتادین رابر 1220

نام محصول: PBR 1220 - پلی بوتادین رابر 1220
برند:  پتروشیمی شازند
 شکل ظاهری: قالب های مکعب شکل
بسته بندی: bale
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PBR 1220

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

SBR 1502 – استایرن بوتادین رابر 1502

نام محصول: SBR 1502 - استایرن بوتادین رابر 1502
برند:  پتروشیمی بندر امام 
 شکل ظاهری: قالب های مکعب شکل
بسته بندی: BALE
حداقل مقدار سفارش: 1000 کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت SBR-1502

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.