نمایش 1–12 از 32 نتیجه

نمایش 9 24 36

HIPS 7240 – پلی استایرن مقام 7240

نام محصول: HIPS 7240 - پلی استایرن مقاوم به ضربه
برند:  پتروشیمی تبریز - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت HIPS 7240 تبریز
(کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

GPPS 1551 – پلی استایرن معمولی 1551

نام محصول: GPPS 1551 - پلی استایرن معمولی
برند:  پتروشیمی تخت جمشید - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت GPPS1551 تخت جمشید
(کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

GPPS 1540 – پلی استایرن معمولی 1540

نام محصول: GPPS 1540 - پلی استایرن معمولی
برند:  پتروشیمی تبریز - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت GPPS1540 پتروشیمی تبریز

(کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

استایرن اکریلونیتریل (SAN 310NTR)

نام محصول: استایرن اکریلونیتریل _310NTR/TR_SAN
برند:  کمهو_کره
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه 500 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
 
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت  SAN 310NTR / TR

استایرن اکریلونیتریل ( SAN 310CTR)

نام محصول: استایرن اکریلونیتریل _310CTR_SAN
برند:  کمهو_کره
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه 500 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
 
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت SAN ۳۱۰CTR 

استایرن اکریلونیتریل (SAN HF80)

نام محصول: استایرن اکریلونیتریل _HF80_SAN
برند:  LG_کره
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه 500 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
 
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت san hf80

مونومر استایرن

نام محصول: مونومر استایرن بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی پارس - ایران
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 24تن
دیتاشیت: دانلود مونومر استایرن

SBS_501S

 
نام محصول: استایرن بوتادین استایرن-SBS 501S
برند:  LG-چین 
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود SBS 501S LG_CHEM_

DCP

 
نام محصول: دی کیو میل پروکساید شکری-DCP
برند:  چینی
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود DCP_Sundow

SBS-411

 
نام محصول: استایرن بوتادین استایرن-SBS411
برند:  LG-کره,دایناسول -اسپانیا
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلودSBS-411 LG
دیتاشیت: دانلودSBS-411 دایناسول

SBS-3411

 
نام محصول: استایرن بوتادین استایرن-SBS3411
برند:  LCY-تایوان
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلودSBS-3411

SBS-3501

 
نام محصول: استایرن بوتادین استایرن-SBS3501
برند:  LCY-تایوان
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلودSBS-3501