محصولات شیمیایی وارداتی

نمایش 1–10 از 30 نتیجه

آدیپیک اسید

نام محصول: آدیپیک  اسید - Adipic acid
برند:  چینی
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: جامبو 1 تنی
حداقل مقدار سفارش: 1تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت آدیپیک اسید

اتیل استات

نام محصول: اتیل استات
برند:  پتروکم- مترون - فرانسه - برند ایرانی
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه 
حداقل مقدار سفارش: 2 تن

اتیل گلایکول – EG

نام محصول: اتیل گلایکول - EG
برند:  مترون - هند
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 2 تن

استون

نام محصول: استون
برند:  مترون - فرانسه
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 2 تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت استون-مترون

اسید فرمیک

نام محصول: اسید فرمیک
برند:  چینی - چین , BASF - آلمان
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: گالن
حداقل مقدار سفارش: 2 تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت اسید فرمیک چینی

اسید فسفریک 85 درصد

نام محصول: اسید فسفریک 85%
برند:  چینی
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: گالن
حداقل مقدار سفارش: 2 تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت اسید فسفریک چینی

اکریلیک اسید

نام محصول:  اکریلیک اسید - AA
برند:  LG - کره , ووکم- فرانسه
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 2 تن

ایزوفتالیک اسید – PIA

نام محصول: ایزوفتالیک اسید - PIA
برند:  سینوپک - چین , لوته - کره
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه
حداقل مقدار سفارش: 2 تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت ایزوفتالیک اسید فورموسا
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت ایزوفتالیک اسید تایوانی
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت ایزوفتالیک اسید کره 

ایزوپروپیل الکل _ IPA

نام محصول: ایزوپروپیل الکل - IPA
برند:  LG-کره , مترون-فرانسه , سابیک
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 1 تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت ایزوپروپیل الکل الجی
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت ایزوپروپیل الکل سابیک

بوتیل اکریلات – BA

نام محصول: بوتیل اکریلات
برند:  مترون - پتروکم - فرانسه , BASF - آلمان , LG - کره , فورموسا - تایوان
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 1 تن
دیتاشیت: دانلود بوتیل اکریلات مترون
دیتاشیت: دانلود بوتیل اکریلات فورموسا