565- POE پلی اولفین الاستومر

نام محصول:  565– POE پلی اولفین الاستومر
برند:  کره –  LG
 شکل ظاهری:  گرانول
بسته بندی:  کیسه 25 کیلوگرمی
حداقل مقدار سفارش:  1000 کیلوگرم

ABS-10415

نام محصول: ABS-10415
برند:  پتروشیمی قائد بصیر-ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم

ABS-10417

نام محصول: ABS-10417
برند:  پتروشیمی قائد بصیر-ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم

ABS-10720

نام محصول: ABS-10720
برند:  پتروشیمی قائد بصیر-ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم

ABS-10733

نام محصول: ABS-10733
برند:  پتروشیمی قائد بصیر-ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم

ABS-90913

نام محصول: ABS-90913
برند:  پتروشیمی قائد بصیر-ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم

ABS-N50

نام محصول: ABS-N50
برند:  پتروشیمی قائد بصیر-ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم

ABS-N70

نام محصول: ABS-N70
برند:  پتروشیمی قائد بصیر-ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم

ABS-SD0150

نام محصول: ABS-SD0150
برند:  پتروشیمی تبریز-ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم

ABS-W157

نام محصول: ABS-W157
برند:  پتروشیمی تبریز-ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم

EVA-1316

نام محصول: EVA-1316
برند:  هانوا(HANWHA)-کره
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم

EVA-1528

نام محصول: EVA-1528
برند:  هانوا(HANWHA)-کره
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم