پلی آمید6/6

نمایش 9 24 36

نرم کننده پلی آمید(قدیم)

نام محصول: نرم کننده پلی آمید(قدیم)-EPIMIX IMP NC
برند:  اپسان-ترک
شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود  EPIMIX IMP NC

پلی آمید 6/6 ساده بی رنگ

نام محصول: پلی  آمید6/6 ساده بی رنگ-EPLAMID 6.6 NC LKB4.0
برند:  اپسان-ترک
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود EPLAMID 66 NC L K B4.0

پلی آمید6/6 آف گرید الیافدار30%مشکی

نام محصول: پلی آمید6/6 آف گرید الیافدار30%مشکی-EPLON 66GFR 30BK Q1D002
برند:  اپسان-ترک
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود  EPLON 66GFR 30BK Q1D002

پلی آمید6/6 آف گرید ساده مشکی

نام محصول: پلی آمید6/6 آف گرید ساده مشکی- EPLON 66 BK Q101
برند:  اپسان-ترک
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود  EPLON 66 BK Q101

پلی آمید6/6 الیاف دار50%بی رنگ

نام محصول: پلی آمید6/6 الیاف دار50%بی رنگ-EPLAMID 66 GFS50 NC Q2F001
برند:  اپسان-ترک
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود 

پلی آمید6/6 الیافدار30%بی رنگ

نام محصول: پلی  آمید6/6 الیافدار30%بی رنگ-EPLAMID 66 GFS30 HS NC Q1D001
برند:  اپسان-ترک
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود EPLAMID 66 GFS30 HS NC Q1D001

پلی آمید6/6 الیافدار30%مشکی

نام محصول: پلی  آمید6/6 الیافدار30%مشکی-EPLMID 6.6GFH 30HSBK Q2D004
برند:  اپسان-ترک
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود EPLMID 6.6GFH 30HSBK Q2D004

پلی آمید6/6 ضدضربه بی رنگ

نام محصول: پلی آمید6/6 ضدضربه بی رنگ- EPLMID 66IMPNC Q1D001
برند:  اپسان-ترک
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود  EPLMID 66IMPNC Q1D001

پلی آمید6/6آف گرید الیاف دار30%مشکی 1

نام محصول: پلی آمید6/6آف گرید الیاف دار30%مشکی 1-EPLON 66 GFS 30 HS BK Q1D001
برند:  اپسان-ترک
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود EPLON 66GFS 30HS BK Q1D001