پلی آمید6/6

نرم کننده پلی آمید

نام محصول: نرم کننده پلی آمید (قدیم) _ EPIMIX IMP NC
برند:  اپسان _ ترک
شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود  دیتاشیت EPIMIX IMP NC

پلی آمید 6/6 آف گرید الیاف دار 30% مشکی

نام محصول: پلی آمید 6/6 آف گرید الیاف دار 30% مشکی - EPLON 66GFR 30BK Q1D002
برند:  اپسان - ترک
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت  EPLON 66GFR 30BK Q1D002

پلی آمید 6/6 آف گرید الیاف دار 30% مشکی 1

نام محصول: پلی آمید 6/6 آف گرید الیاف دار30% مشکی 1 _ EPLON 66 GFS 30 HS BK Q1D001
برند:  اپسان_ ترک
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت EPLON 66GFS 30HS BK Q1D001

پلی آمید 6/6 آف گرید ساده مشکی

نام محصول: پلی آمید6/6 آف گرید ساده مشکی _ EPLON 66 BK Q101
برند:  اپسان _ ترک
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت  EPLON 66 BK Q101

پلی آمید 6/6 الیاف دار 30% بی رنگ

نام محصول: پلی  آمید 6/6 الیاف دار 30% بی رنگ _ EPLAMID 66 GFS30 HS NC Q1D001
برند:  اپسان _ ترک
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود EPLAMID 66 GFS30 HS NC Q1D001

پلی آمید 6/6 الیاف دار 30% مشکی

نام محصول: پلی  آمید6/6 الیافدار30%مشکی _ EPLMID 6.6GFH 30HSBK Q2D004
برند:  اپسان _ ترک
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت EPLMID 6.6GFH 30HSBK Q2D004

پلی آمید 6/6 الیاف دار 50% بی رنگ

نام محصول: پلی آمید 6/6 الیاف دار 50% بی رنگ _ EPLAMID 66 GFS50 NC Q2F001
برند:  اپسان _ ترک
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم

پلی آمید 6/6 ساده بی رنگ

نام محصول: پلی  آمید6/6 ساده بی رنگ - EPLAMID 6.6 NC LKB4.0
برند:  اپسان - ترک
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود EPLAMID 66 NC L K B4.0

پلی آمید 6/6 ضدضربه بی رنگ

نام محصول: پلی آمید6/6 ضدضربه بی رنگ _ EPLMID 66IMPNC Q1D001
برند:  اپسان _ ترک
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود  دیتاشیت EPLMID 66IMPNC Q1D001