پلی پروپیلن نساجی

نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 9 24 36

PP 510L – پلی پروپیلن 510L

نام محصول: PP 510L - پلی پروپیلن نساجی
برند:  پتروشیمی جم - نویدزرشیمی - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP 510L جم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP ZH510L نویدزرشیمی
MSDS: دانلود MSDS PPZH510L نویدزرشیمی

(کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

PP 550J – پلی پروپیلن 550J

نام محصول: PP 550J - پلی پروپیلن نساجی
برند:  پتروشیمی جم - نویدزرشیمی - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP HP550J جم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP ZH550J نویدزرشیمی
MSDS: دانلود MSDS PPZH550J نویدزرشیمی
(کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

PP 552R – پلی پروپیلن 552R

نام محصول: PP 552R - پلی پروپیلن نساجی
برند:  پتروشیمی جم - نویدزرشیمی - اراک - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP ZH552R نویدزرشیمی
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP HP552R اراک
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP HP552R جم
MSDS: دانلود MSDS PP ZH552R نویدزرشیمی
(کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

PP C30G – پلی پروپیلن C30G

نام محصول: PP C30G - پلی پروپیلن نساجی
برند:  پتروشیمی مارون - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP C30G مارون

(کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

PP C30S – پلی پروپیلن C30S

نام محصول: PP C30S - پلی پروپیلن نساجی
برند:  پتروشیمی مارون - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP C30S مارون

(کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

PP V30S – پلی پروپیلن V30S

نام محصول: PP V30S - پلی پروپیلن نساجی
برند:  پتروشیمی مارون - اراک - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP V30S مارون
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP V30S شازند

(کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

PP Z30G – پلی پروپیلن Z30G

نام محصول: PP Z30G - پلی پروپیلن نساجی
برند:  پتروشیمی مارون - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP Z30G مارون

(کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

PP Z30S – پلی پروپیلن Z30S

نام محصول: PP Z30S - پلی پروپیلن نساجی
برند:  پتروشیمی مارون - اراک - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP Z30S مارون
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP Z30S شازند

(کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)