پلی کربنات

در حال نمایش 9 نتیجه

PC 007 – پلی کربنات 007

 
نام محصول: PC 007 - پلی کربنات
برند:  کازان (Kazanorgsintez) - روسیه
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PC 007 کازان روسیه
 

PC 010 – پلی کربنات 010

 
نام محصول: PC 010 - پلی کربنات
برند:  کازان (Kazanorgsintez) - روسیه
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PC 010 کازان روسیه
 

PC 022 – پلی کربنات 022

نام محصول: PC 022 - پلی کربنات
برند:  کازان (Kazanorgsintez) - روسیه
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PC 022 کازان

PC 1012UR – پلی کربنات 1012

نام محصول: PC 1012UR - پلی کربنات 1012
برند:  پتروشیمی خوزستان - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PC-1012UR

PC 1100UV – پلی کربنات 1100UV

 
نام محصول: PC 1100UV - پلی کربنات
برند:  LOTTE - کره
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PC 1100UV
 

PC 110UV – پلی کربنات 110UV

 
نام محصول: PC 110UV - پلی کربنات
برند:  CHIMEI - تایوان
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000 کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PC 110UV
 

PC 2807 – پلی کربنات 2807

نام محصول: PC 2807 - پلی کربنات
برند:  بایر (MAKROLON) - آلمان
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت pc 2807

PC 2856 – پلی کربنات 2856

 
نام محصول: PC 2856 - پلی کربنات
برند:  بایر (MAKROLON) - آلمان
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت Pc 2856
 

PC 710UR – پلی کربنات 710

 
نام محصول: PC 710UR - پلی کربنات 710 
برند:  پتروشیمی خوزستان - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PC- 710