پلی اتیلن سبک فیلم

نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

LDPE 0190 – پلی اتیلن سبک LF0190

نام محصول: LDPE LF0190 - پلی اتیلن سبک فیلم
برند:  پتروشیمی آریاساسول - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلودPE-LF0190
MSDS:
(مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

LDPE 2102 – پلی اتیلن سبک 2102

نام محصول: LDPE L2102TX00 - پلی اتیلن سبک فیلم
برند:  پتروشیمی لاله - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلودPE_L2102TX00
(مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

LDPE 2420D – پلی اتیلن سبک 2420D

نام محصول: LDPE 2420D - پلی اتیلن سبک فیلم
برند:  پتروشیمی امیرکبیر - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت LDPE 2420D پتروشیمی امیرکبیر
MSDS:
(مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

LDPE 2420E02 – پلی اتیلن سبک 2420E02

نام محصول: LDPE 2420E02 - پلی اتیلن سبک فیلم
برند:  پتروشیمی کردستان - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود PE-BG LD2420E02 پتروشیمی کردستان
MSDS:
(مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

LDPE 2420H – پلی اتیلن سبک 2420H

نام محصول: LDPE 2420H - پلی اتیلن سبک فیلم
برند:  پتروشیمی امیرکبیر - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت LDPE 2420H
(مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

LDPE LF0200 – پلی اتیلن سبک 020

نام محصول: LDPE LF0200 - پلی اتیلن سبک فیلم
برند:  پتروشیمی بندر امام - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلودPE_LF0200
MSDS:
(مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

LDPE LH0075 – پلی اتیلن سبک 0075

نام محصول: LDPE LH0075 - پلی اتیلن سبک فیلم
برند:  پتروشیمی بندر امام - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلودPE_LH0075
MSDS:
(مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)