پلی وینیل کلراید

در حال نمایش 9 نتیجه

PVC 2070 – پلی وینیل کلراید 2070

نام محصول:  PVC 2070 - پلی وینیل کلراید
برند:  Hanwha - کره
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PVC 2070 هانوا

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

PVC 3090 – پلی وینیل کلراید 3090

نام محصول:  PVC 3090 - پلی وینیل کلراید
برند:  Hanwha - کره
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PVC 3090 هانوا

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

PVC 6834 – پلی وینیل کلراید 6834

نام محصول:  PVC 6834 - پلی وینیل کلراید
برند:  پتروشیمی اروند - ایران
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PVC 6834 اروند

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

PVC 7091 – پلی وینیل کلراید 7091

نام محصول:  PVC 7091 - پلی وینیل کلراید
برند:  Vinnolit - آلمان
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PVC 7091 وینولیت

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

PVC S60 – پلی وینیل کلراید S60

نام محصول:  PVC S60 - پلی وینیل کلراید
برند:  پتروشیمی آبادان - ایران
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PVC S60 آبادان

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

PVC S65 – پلی وینیل کلراید S65

نام محصول:  PVC S65 - پلی وینیل کلراید
برند:  پتروشیمی غدیر - ایران
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PVC S65 غدیر

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

PVC S6532 – پلی وینیل کلراید S6532

نام محصول:  PVC S6532 - پلی وینیل کلراید
برند:  پتروشیمی اروند - ایران
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PVC S6532 اروند

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

PVC S6558 – پلی وینیل کلراید S6558

نام محصول:  PVC S6558 - پلی وینیل کلراید
برند:  پتروشیمی بندرامام - ایران
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PVC S6558 بندر امام

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

PVC S70 – پلی وینیل کلراید S70

نام محصول:  PVC S70 - پلی وینیل کلراید
برند:  پتروشیمی آبادان - ایران
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت pvc s70 آبادان

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.