تغییرات پلتس

تغییرات قیمت جهانی براساس نشریه ی پلتس تاهفته منتهی به 6 مه2022

تغییرات قیمت جهانی مواد اولیه بر اساس نشریه ی پلتس

مطابق جدول مقایسه قیمت جهانی محصولات شیمیایی بیشترین کاهش قیمت تا 6مه 2022 مربوط به متانول تایوان با4/99درصد کاهش قیمت می باشد.بیشترین افزایش قیمت نیز مربوط به زایلین مخلوط کره با 4/39درصد افزایش قیمت می باشد.

مطابق جدول مقایسه قیمت جهانی محصولات پلیمری بیشترین کاهش قیمت تا 6مه 2022 مربوط به PE بادی PE فیلم با3/76 درصد کاهش قیمت می باشد.بیشترین افزایش قیمت نیز مربوط به PMMAآسیای جنوب شرقی با1/63درصد افزایش قیمت می باشد.

لوگو شرکت پتروپویان

شرکت پتروپویان باربد، تامین کننده و تولید کننده مواد اولیه شیمیایی وپلیمری می باشد. جهت خرید با شماره 22657946 تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند .