تغییرات قیمت جهانی براساس نشریه ی پلتس تاهفته منتهی به 21ژانویه2022

تغییرات قیمت جهانی مواد اولیه بر اساس نشریه ی پلتس

مطابق جدول مقایسه قیمت جهانی نشریه ی پلتس بیشترین کاهش قیمت مربوط به pvc آسیای شرقی با5/55درصد کاهش و بعد از آنpvcآسیای جنوب شرقی با 3/87درصد کاهش می باشد واز سوی دیگر بیشترین افزایش قیمت مربوط به پلی اتیلن سبک آسیای شرقی با3/38درصد افزایش می باشد.

مطابق جدول مقایسه قیمت جهانی نشریه ی پلتس در گروه محصولات شیمیایی بیشترین افزایش قیمت مربوط به متانولCFRچین با5/54درصد افزایش می باشد و از سوی دیگر بالاترین روند کاهشی مربوط به مونواتیلن گلایکولCFRچین با 1/01درصد کاهش می باشد.

شرکت پتروپویان باربد، تامین کننده و تولید کننده مواد اولیه شیمیایی وپلیمری می باشد. جهت خرید با شماره 22657946 تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند .

تغییرات قیمت جهانی براساس نشریه ی پلتس تاهفته منتهی به 1ژانویه2022

تغییرات قیمت جهانی مواد اولیه بر اساس نشریه ی پلتس

با توجه به جدول تغییر جهانی در اولین هفته سال2022 میلادی بر اساس نشریه ی پلتس بیشترین افزایش قیمت مربوط به پلی پروپیلن فیلم آسیای جنوب شرقی با 1/64% و بعد از آن پلی اتیلن سبک خطی c6آسیای شرقی با 1/55%افزایش قیمت می باشد.

از طرفی بیشترین روند نزولی در این هفته مربوط بهABSآسیای شرقی و جنوب شرقی به ترتیب با9/75%و9/59% کاهش می باشد.

با توجه به جدول تغییر جهانی در اولین هفته سال2022 میلادی بیشترین افزایش قیمت مربوط به زایلین مخلوط FOBکره با 11/48% افزایش و بعد از آن زایایلین مخلوط CFRتایوان با11/10%افزایش می باشد.

از طرفی بیشترین کاهش قیمت مربوط به متانول CFRتایوان با7/48%کاهش و بعد از آن متانولCFRجنوب شرقی آسیا با 7%کاهش قیمت می باشد.

شرکت پتروپویان باربد، تامین کننده و تولید کننده مواد اولیه شیمیایی وپلیمری می باشد. جهت خرید با شماره 22657946 تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند .

مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری تا 12دی1400

به علت تعطیلات سال نو میلادی2022 و عدم انتشار قیمت های پایه 12دی ماه1400 تنها با درصد تغییرات دلار نیمایی محاسبه شد و دلار نیمایی155تومان یعنی64درصد افزایش داشتو به همین نسبت سایر محصولات پتروشیمی افزایش قیمت داشتند.

شرکت پتروپویان باربد، تامین کننده و تولید کننده مواد اولیه شیمیایی وپلیمری می باشد. جهت خرید با شماره 22657946 تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند .

تغییرات قیمت جهانی

تغییرات قیمت جهانی بر اساس نشریه ی پلتس تا هفته منتهی به19 نوامبر2021

روند کاهشی:
با توجه به جدول قیمت جهانی ماده مونومر استایرن FOBکره با 6/54%ومونومر استایرنCFRتایوان و مونومر استایرنCFRچین به ترتیب با6/48%و6/43%کاهش قیمت بیشترین کاهش را دارا می باشیند.
روند افزایشی:
با توجه به جدول قیمت جهانی در هفته منتهی به 19نوامبر2021 متانول CFRچین و متانول آسیای جنوب شرقی به ترتیب با4/53% و1/11% افزایش بیشترین افزایش قیمت را دارا می باشند.
تغییرات قیمت جهانی

تغییرات قیمت جهانی بر اساس نشریه پلتس تاهفته منتهی به12نوامبر2021

روند کاهشی:

با توجه به جدول قیمت جهانی:بیشترین کاهش قیمت مربوط به متانول CFRچین با 14/24%کاهش می باشد.بعذ از آن متانولCFRهند با4/35% کاهش بیشترین کاهش قیمت را داشته است.

روند افزایشی:

با توجه به جدول قیمت جهانی: MMA آسیای شرقی وبنزنFOB کره که در هفته گذشته روند کاهش قیمت داشتند در این هفته بیشترین افزایش قیمت به ترتیب با0/81% و0/78%افزایش می باشند.

تغییرات قیمت جهانی

تغییرات قیمت جهانی بر اساس نشریه ی پلتس تا هفته منتهی به15اکتبر2021

روند کاهشی
با توجه به جدول تغییرات جهانی ,متیل متا اکریلات(MMA) همانند هفته قبل به روند کاهش قیمت خود ادامه می دهد.این کاهش قیمت نسبت به هفته گذشته بیشتر شده است.
روند افزایشی
با توجه به جدول تغییرات قیمت جهانی,بیشترین افزایش قیمت این مواد مربوط به زایلین مخلوط CFRچین می باشد.
تولوئن و بنزن برخلاف هفته قبل که روند کاهشی داشتند در این هفته روند افزایش قیمت را دارا هستند.
تغییرات قیمت جهانی

تغییرات قیمت جهانی بر اساس نشریه پلتس تاهفته منتهی به1اکتبر2021

تغییرات قیمت جهانی مواد اولیه شیمیایی و پلیمری از24سپتامبر تاهفته منتهی به1 اکتبر2021

روند کاهشی
طبق جدول قیمت جهانی؛ماده اسید ترفتالیک برخلاف هفته گذشته که روند نزولی وکاهش قیمت پیش گرفته است.موادی مانند پارازایلین,زایلین مخلوط و بنزن هم چنان به کاهش قیمت خود ادامه می دهند.
روند افزایشی
طبق جدول قیمت جهانی؛تولوئن,مونومر استایرن,متیل متا اکریلات(MMA)ومتانول همانند هفته گذشته روند افزایش قیمت خودرا ادامه میدهند. شایان ذکر است روند افزایش قیمت متانول قابل توجه بوده است