قیمت پایه محصولات پتروشیمی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 13 اسفند 1402 + دانلود

قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 29 بهمن 1402 با دلار 39,678 تومان , برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی تا تاریخ یکشنبه 13 اسفند 1402 اعلام شد .

طبق گزارش های به دست آمده , مدیریت صنایع پایین دستی , میانگین هفتگی فروش حواله دلار در بازار مبادله با قیمت 39,678 تومان برای قیمت پایه محصولات پتروشیمی محاسبه و اعمال شده است.

مطابق قیمت های اعلام شده, بعد از یک هفته وقفه, در هر دو گروه محصولات با دلار مبادله و 28500 اکثر کالاها روند افزایشی داشتند.

درمیان کالاها با دلار 28,500 تومان روند افرایشی محدود بوده و پلی استایرن مقاوم با 41 صدم درصد, 163 تومان بیشتر از هفته قبل قیمت گذاری شد.

جدول قیمت های پایه با دلار مبادله ای (39,678), بیشترین افزایش به sbr اختصاص یافت که با 2/6درصد رشد, 1,679 تومان بیشتر قیمت گذاری شد. پ پ ها هم در رتبه دوم بیشترین افزایش امروز بودند . 2/2 درصد بالاتر از دوهفته پیش, قیمت گذاری شدند. میزان افزایش قیمت پ پ ها 991 تا 1012 تومان است.

برای دریافت قیمت محصولات پتروشیمی به لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری در بورس کالا 29 بهمن 1402

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

قیمت پایه محصولات پتروشیمی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 15 بهمن 1402 + دانلود

قیمت پایه محصولات پتروشیمی بورس کالا

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 15 بهمن 1402 با دلار 39,522 تومان , برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی تا تاریخ یکشنبه 29 بهمن 1402 اعلام شد .

طبق گزارش های به دست آمده , مدیریت صنایع پایین دستی , میانگین هفتگی فروش حواله دلار در بازار مبادله با قیمت 39,523 تومان برای قیمت پایه محصولات پتروشیمی محاسبه و اعمال شده است.

مطابق قیمت های اعلام شده درمیان کالاها با دلار 28,500 تومان, پلی استایرن های مقاوم دارای بیشترین کاهش بود, پلی استایرن مقاوم با 0/16 درصد , 65 تومان کمتر از هفته قبل قیمت گذاری شد.

پت های TG نیز مانند هفته قبل قیمت گذاری شدند.

جدول قیمت های پایه با دلار مبادله ای (39,522), تنها ABS 0150 دارای روند کاهشی بود که با 0/8 درصد,  522 تومان کاهش نسبت به هفته قبل قیمت گذاری شده است.

در مقابل صدر نشین این گروه از مواد پلیمری به ترتیب PVC S65  و PVC E6834 بودند که به ترتیب 1091 و 1849 تومان بیشتر از هفته قبل قیمت گذاری شدند.

برای دریافت قیمت محصولات پتروشیمی به لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری در بورس کالا 15 بهمن 1402

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

قیمت پایه محصولات پتروشیمی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 8 بهمن 1402 + دانلود

قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 8 بهمن 1402 با دلار 39,523 تومان , برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی تا تاریخ یکشنبه 15 بهمن 1402 اعلام شد .

طبق گزارش های به دست آمده , مدیریت صنایع پایین دستی , میانگین هفتگی فروش حواله دلار در بازار مبادله با 20 ریال کاهش با قیمت 39,523 تومان برای قیمت پایه محصولات پتروشیمی محاسبه و اعمال شده است.

مطابق قیمت های اعلام شده درمیان کالاها با دلار 28,500 تومان, پلی استایرن های مقاوم و معمولی, رشد چشمگیری داشتند. پلی استایرن مقاوم با 6/5 درصد , 2461 تومان بیشتر از هفته قبل قیمت گذاری شدندو پلی استایرن معمولی هم با 6/2 درصد, 2153 تومان رشد قیمت داشتند.

پت ها امروز کاهشی بودند و بین 116 تا 125 تومان نسبت به هفته پیش, کاهش قیمت پیدا کردند.

جدول قیمت های پایه با دلار مبادله ای (39,523), SBR با 1/5 درصد رشد, 945 تومان بالاتر  از هفته قبل قیمت گذاری شد و در رتبه نخست افزایشی ها ایستاد.

بعد از SBR گروه سبک فیلم با 98 صدم درصد , 345 تومان افزایش رتبه دوم افزایش را به نام خود ثبت کرد. در مقابل بیشترین کاهش در این گروه به سنگین بادی و سبک خطی اختصاص یافت.بادی ها 3/6 درصد, معادل 1206 تومان و سبک خطی 1/7 درصد , 602 تومان کاهش قیمت داشتند.

برای دریافت قیمت محصولات پتروشیمی به لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری در بورس کالا 8 بهمن 1402

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

قیمت پایه محصولات پتروشیمی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 1 بهمن 1402 + دانلود

قیمت پایه محصولات پتروشیمی بورس کالا

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 1 بهمن 1402 با دلار 39,525 تومان , برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی تا تاریخ یکشنبه 8 بهمن 1402 اعلام شد .

طبق گزارش های به دست آمده , مدیریت صنایع پایین دستی , میانگین هفتگی فروش حواله دلار در بازار مبادله با 32 ریال کاهش با قیمت 39,525 تومان برای قیمت پایه محصولات پتروشیمی محاسبه و اعمال شده است.

مطابق قیمت های اعلام شده درمیان کالاها با دلار 28,500 تومان, پت های بطری روند صعودی داشته و باقی محصولات در این گروه در مقایسه با هفته گذشته نزولی بودند.

جدول قیمت های پایه با دلار مبادله ای (39,525),پ پ ها صدر افزایش بودند , کالا های MR230  و ZR230  با 2/6 درصد , 1219 تومان بالاتر از هفته گذشته قیمت گذاری شدند. بالا نشین افرایشی ها بودند.

 پ پ های نساجی با 2 د رصد , 844 تومان افرایش داشتند و پ پ های فیلم پ پ های شیمیایی 548R  و 440L هم به ترتیب 2 تا 1/9 درصد, رتبه های بعدی افزایش امروز را به نام خود ثبت کردند.

کالاهای گروه سنگین اکستروژن با 91 تا 82 صدم درصد, بیشترین کاهش را تجربه کردند.

برای دریافت قیمت محصولات پتروشیمی به لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری در بورس کالا 1 بهمن 1402

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

قیمت پایه محصولات پتروشیمی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 24 دی 1402 + دانلود

قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 24 دی 1402 با دلار 39,528 تومان , برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی تا تاریخ یکشنبه 1 بهمن 1402 اعلام شد .

طبق گزارش های به دست آمده , مدیریت صنایع پایین دستی , میانگین هفتگی فروش حواله دلار در بازار مبادله با 264 تومان افزایش با قیمت 39,528 تومان برای قیمت پایه محصولات پتروشیمی محاسبه و اعمال شده است.

قیمت پایه های محصولات شیمیایی و محصولات پلیمری در بورس کالا طبق روال هفته های اخیر با دو نرخ متفاوت اعلام شدند. رشد قیمت های جهانی با رشد آرام دلار حواله مبادله ای, قیمت های پایه را در مسیر صعود, نگه داشت.

مطابق قیمت های اعلام شده درمیان کالاها با دلار 28,500 تومان, پلی استایرن مقاوم با 1/9 درصد,721 تومان بالاتر از هفته قبل قیمت گذاری شدو در صدر این گروه ایستاد. پت های بطری هم در مقایسه با هفته قبل , بدون تغییر ماندند.

جدول قیمت های پایه با دلار مبادله ای (39,528), گروه PVC با 6 درصد رشد, صدر نشین جدول قیمت های امروز هستند و S65 نسبت به هفته قبل, هزار و 796 تومان بیشتر قیمت گذاری شد.

 پ پ های نساجی و شیمیایی هم با 3 تا 5 درصد, رتبه های بعدی افزایش امروز را به نام خود ثبت کردند و بین هزار و 347 تا هزار و 968 تومان, رشد قیمت پیدا کردند. در کالاهایی که با دلار مباله ای قیمت گذاری می شوند, گروه سنگین اکستروژن نزولی بودند و 125 تا 151 تومان کمتر از هفته قبل , قیمت گذاری شدند.

برای دریافت قیمت محصولات پتروشیمی به لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری در بورس کالا 24 دی 1402

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

قیمت پایه محصولات پتروشیمی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 17 دی 1402 + دانلود

قیمت پایه محصولات پتروشیمی بورس کالا

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 17 دی 1402 با دلار 39,263 تومان , برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی تا تاریخ یکشنبه 24 دی 1402 اعلام شد .

طبق گزارش های به دست آمده , مدیریت صنایع پایین دستی , میانگین هفتگی فروش حواله دلار در بازار مبادله با 227 تومان افزایش با قیمت 39,263 تومان برای قیمت پایه محصولات پتروشیمی محاسبه و اعمال شده است.

قیمت پایه های محصولات شیمیایی و محصولات پلیمری در بورس کالا طبق روال هفته های اخیر با دو نرخ متفاوت اعلام شدند. این قیمت ها با تعطیلی نشریات بین المللی صرفا با تغییرات دلار حواله مبادله محاسبه شدند که تغییرات قیمت دلار حواله از یکشنبه هفته قبل تنها 227 تومان افزایش داشته در نتیجه 0/58 درصد افزایش قیمت پایه محصولات را باید سهم افزایش قیمت دلار حواله دانست.

مطابق قیمت های اعلام شده درمیان کالاها با دلار 28,500 تومان, به جز پت های TG سایر محصولات افزایشی بودند, پت های بطری با 2/8 درصد بین 782 تا 820 تومان , افزایش قیمت پیدا کردند.در ادامه پلی استایرن انبساطی نیز 2/5 درصد افزایش, یعنی 913 تومان رشد داشتند.

جدول قیمت های پایه با دلار مبادله ای (39,263)  پ پ ها جایگاه اول تا چهارم افزایش قیمت را گرفتند. به طوری که پ پ 548R  و 440G با 1309 درصد رشد 4938 تومان نسبت به هفته گذشته رشد قیمت داشتند و در جایگاه نخست ایستادند. در ادامه پ پ های نساجی و فیلم و شیمیایی MR230 از 10/2 تا 11/4 درصد افزایش قیمت ( بیش از 4 هزار تومان ) در جایگاه بعدی ایستادند. 

برای دریافت قیمت محصولات پتروشیمی به لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری در بورس کالا 17دی 1402

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

قیمت پایه محصولات پتروشیمی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 10 دی 1402 + دانلود

قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 10 دی 1402 با دلار 39,036 تومان , برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی تا تاریخ یکشنبه 17 دی 1402 اعلام شد .

طبق گزارش های به دست آمده , مدیریت صنایع پایین دستی , میانگین هفتگی فروش حواله دلار در بازار مبادله با 35 ریال افزایش با قیمت 39,036 تومان برای قیمت پایه محصولات پتروشیمی محاسبه و اعمال شده است.

قیمت پایه های محصولات شیمیایی و محصولات پلیمری در بورس کالا طبق روال هفته های اخیر با دو نرخ متفاوت اعلام شدند. این قیمت ها با تعطیلی نشریات بین المللی صرفا با تغییرات دلار حواله مبادله محاسبه شدند که تغییرات قیمت دلار حواله از یکشنبه هفته قبل تنها 35 ریال افزایش داشته در نتیجه قیمت پایه محصولات تنها یک صدم درصد افرایش یافتند.

مطابق قیمت های اعلام شده درمیان کالاها با دلار 28,500 تومان, عدم تغییر قیمت مشاهده شد.

جدول قیمت های پایه با دلار مبادله ای (39,039)  تنها کالایی که 1/9 درصد رشد قیمت داشت, ABS 0150 بود که هر هفته با پیشنهاد پتروشیمی تبریز و تایید سارمان حمایت, تعیین قیمت می شود, این محصول امروز 1177 تومان رشد قیمت داشته است.

برای دریافت قیمت محصولات پتروشیمی به لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری در بورس کالا 10 دی 1402

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

قیمت پایه محصولات پتروشیمی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 3 دی 1402 + دانلود

قیمت پایه محصولات پتروشیمی بورس کالا

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 3 دی 1402 با دلار 39,032 تومان , برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی تا تاریخ یکشنبه 10 دی 1402 اعلام شد .

طبق گزارش های به دست آمده , مدیریت صنایع پایین دستی , میانگین هفتگی فروش حواله دلار در بازار مبادله با 554 تومان افزایش با قیمت 39,032 تومان برای قیمت پایه محصولات پتروشیمی محاسبه و اعمال شده است.

قیمت پایه های محصولات شیمیایی و محصولات پلیمری در بورس کالا طبق روال هفته های اخیر با دو نرخ متفاوت اعلام شدند. این قیمت ها در حالی محاسبه شدند که عمده محصولات پلیمری به جز SB ها روند صعودی داشتند.

مطابق قیمت های اعلام شده درمیان کالاها با دلار 28,500 تومان, پلی استایرن مقاوم با 4/7 درصد,1691 تومان رشد قیمت داشت و در جایگاه نخست ایستاد و در ادامه پلی استایرن معمولی نیز با 4/4 درصد, 1435 تومان بالاتر از هفته قبل قیمت گذاری شد.

جدول قیمت های پایه با دلار مبادله ای (39,026)  سبک فیلم با 4/6 درصد و 1572 تومان بیشتر نرخ گذاری شد و در ادامه سبک خطی هم با 3 درصد, 972 تومان بالاتر از هفته قبل قیمت گذاری شد و ABS 150 نیز با 3 درصد افرایش, 1784 تومان رشد قیمت داشتند.

برای دریافت قیمت محصولات پتروشیمی به لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری در بورس کالا 3 دی 1402

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

قیمت پایه محصولات پتروشیمی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 26 آذر 1402 + دانلود

قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 19 آذر 1402 با دلار 38,478 تومان , برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی تا تاریخ یکشنبه 26 آذر 1402 اعلام شد .

طبق گزارش های به دست آمده , مدیریت صنایع پایین دستی , میانگین هفتگی فروش حواله دلار در بازار مبادله با 343 تومان افزایش با قیمت 38,478 تومان برای قیمت پایه محصولات پتروشیمی محاسبه و اعمال شده است.

قیمت پایه های محصولات شیمیایی و محصولات پلیمری در بورس کالا طبق روال هفته های اخیر با دو نرخ متفاوت اعلام شدند. این قیمت ها در حالی محاسبه شدند که عمده تغییرات قیمت های جهانی در روز گذشته نقش چندانی در تغییر قیمت ها نداشتند و افزایش 343 تومانی دلار حواله, برخی گروه ها را سبز پوش کرده است.

مطابق قیمت های اعلام شده درمیان کالاها با دلار 28,500 تومان تمام کالاهای این گروه ریزش قیمت را تجربه کردند, پلی استایرن معمولی 1540 که در قیمت جهانی ها روند کاهشی داشت امروز نیز با 1/1 درصد کاهش,390 تومان کمتر از هفته گذشته نرخ گذاری شد.کمترین ریزش این گروه مربوط به پلی استایرن مقاوم بوده که 127 تومان کمتر از هفته قبل قیمت گذاری شده است.

جدول قیمت های پایه با دلار مبادله ای (38,478)  ABS با 4/9 درصد افت, کاهش قیمت 3هزار تومانی را نسبت به هفته گذشته تجربه کرده است.

برای دریافت قیمت محصولات پتروشیمی به لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری در بورس کالا 19 آذر 1402

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

قیمت پایه محصولات پتروشیمی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 19 آذر 1402 + دانلود

قیمت پایه محصولات پتروشیمی بورس کالا

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 12 آذر 1402 با دلار 38,135 تومان , برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی تا تاریخ یکشنبه 19 آذر 1402 اعلام شد .

طبق گزارش های به دست آمده , مدیریت صنایع پایین دستی , میانگین هفتگی فروش حواله دلار در بازار مبادله با 205 تومان افزایش با قیمت 38,135 تومان برای قیمت پایه محصولات پتروشیمی محاسبه و اعمال شده است.

قیمت پایه های محصولات شیمیایی و محصولات پلیمری در بورس کالا طبق روال هفته های اخیر با دو نرخ متفاوت اعلام شدند. این قیمت ها در حالی محاسبه شدند که عمده تغییرات قیمت های جهانی در روز گذشته نقش چندانی در تغییر قیمت ها نداشتند و افزایش 205 تومانی دلار حواله, برخی گروه ها را سبز پوش کرده است.

مطابق قیمت های اعلام شده درمیان کالاها با دلار 28,500 تومان پت های بطری با 0/3 درصد, 87 تا 91 تومان, بیشتر از هفته قبل قیمت گذاری شده اند. در این گروه انبساطی ها 2 درصد کاهش داشتند و 761 تومان, نسبت به هفته قبل افت قیمت دارند.

جدول قیمت های پایه با دلار مبادله ای (38,135)  پلی اتیلن سنگین بادی با 1/2 درصد, بیشترین افزایش را تجربه کردند و 388 تومان افزایش قیمت داشتند.

برای دریافت قیمت محصولات پتروشیمی به لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری در بورس کالا 12 آذر 1402

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)