قیمت پایه محصولات پتروشیمی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 24 تیر 1403 + دانلود

قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 17 تیر 1403 با دلار 43,159 تومان , برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی تا تاریخ یکشنبه 17 تیرماه قیمت پایه محصولات پتروشیمی 1403 اعلام شد .

طبق گزارش های به دست آمده , مدیریت صنایع پایین دستی , میانگین هفتگی فروش حواله دلار در بازار مبادله با قیمت 43,159 تومان برای قیمت پایه محصولات پتروشیمی محاسبه و اعمال شده است.

جدول قیمت های پایه با دلار مبادله ای (43,159), پ پ ها صدر جدول افزایشی ها را تصاحب کردند و پ پ شیمیایی 548R و 440R  با 2.7 درصد ,امروز صدر نشین گروه افزایشی ها بود و هزار و 265 تومان نسبت به هفته گذشته نرخ گذاری شد. بعد از این کالا پ پ های فیلم و پ پ شیمیایی MR230 و ZR230 هم با 2 تا 2.2 درصد افزایش , بین هزار و 59 تا هزار 85 تومان بالاتر از هفته قبل قیمت گذاری شدند.

در مقابل سنگین بادی با 1.6 درصد , 601 تومان کاهش قیمت پیدا کرد و گروه ABS هم که در بازار روزهای پر تلاطمی را سپری را پی کند, با 1.1 درصد, 927 تومان کمتر از هفته قبل , قیمت گذاری شد.

در گروه کالاها با دلار 28500 تومان , پت ها با 63 صدم درصد , بین 188 تا 197 تومان نسبت به هفته گذشته رشد قیمت پیدا کردند و پلی استایرن های مقاوم با 1/4درصد ریزش, 632 تومان کمتر از هفته گذشته قیمت گذاری شدند.

برای دریافت قیمت محصولات پتروشیمی به لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت پایه محصولات پتروشیمی 17 تیر ماه 1403

 

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

قیمت پایه محصولات پتروشیمی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 17 تیر 1403 + دانلود

قیمت پایه محصولات پتروشیمی بورس کالا

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 10 تیر 1403 با دلار 42,996 تومان , برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی تا تاریخ یکشنبه 17 تیرماه قیمت پایه محصولات پتروشیمی 1403 اعلام شد .

طبق گزارش های به دست آمده , مدیریت صنایع پایین دستی , میانگین هفتگی فروش حواله دلار در بازار مبادله با قیمت 42,996 تومان برای قیمت پایه محصولات پتروشیمی محاسبه و اعمال شده است.که نسبت به هفته گذشته , 26 صدم درصد افزایش داشت که به پیروی از آن بیشتر کالاها به میزان 26 صدم درصد افزایش قیمت داشتند و تغییرات محدود بود.

جدول قیمت های پایه با دلار مبادله ای (42,996), SBR با 2/7 درصد, امروز صدر نشین گروه افزایشی ها بود و 2 هزار و 276 تومان نسبت به هفته گذشته نرخ گذاری شد. بعد از این کالا ABS هم با 1/6 درصد معادل هزار و 276 تومان بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرد.

در گروه کالاها با دالار 28500 تومان , پت ها با 78 صدم درصد , بین 231 تا 243 تومان نسبت به هفته گذشته رشد قیمت پیدا کردند و پلی استایرن های انبساطی نیز با 38 صدم درصد رشد, 152 تومان بیشتر از هفته گذشته قیمت گذاری شدند.

برای دریافت قیمت محصولات پتروشیمی به لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت پایه محصولات پتروشیمی 10 تیر ماه 1403

 

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

قیمت پایه محصولات پتروشیمی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 10 تیر 1403 + دانلود

قیمت پایه محصولات پتروشیمی بورس کالا

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 3 تیر 1403 با دلار 42,884 تومان , برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی تا تاریخ یکشنبه 10 تیرماه قیمت پایه محصولات پتروشیمی 1403 اعلام شد .

طبق گزارش های به دست آمده , مدیریت صنایع پایین دستی , میانگین هفتگی فروش حواله دلار در بازار مبادله با قیمت 42,884 تومان برای قیمت پایه محصولات پتروشیمی محاسبه و اعمال شده است.که نسبت به هفته گذشته , 68 صدم درصد افزایش داشت که به پیروی از آن بیش از 10 گروه کالایی به میزان 68 صدم درصد افزایش قیمت داشتند یعنی تغییرات قیمت جهانی این گروه ها , صفر بوده است.

جدول قیمت های پایه با دلار مبادله ای (42,884), پلی اتیلن سبک فیلم با 2/7 درصد, امروز صدر نشین گروه افزایشی ها بود و 1197 تومان نسبت به هفته گذشته نرخ گذاری شد. بعد از این گروه ABS هم با 2/6 درصد بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرد.

برای دریافت قیمت محصولات پتروشیمی به لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت پایه محصولات 3 تیر ماه 1403

 

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

قیمت پایه محصولات پتروشیمی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 3 تیر 1403 + دانلود

قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 27 خرداد 1403 با دلار 42,595 تومان , برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی تا تاریخ یکشنبه 3 تیرماه قیمت پایه محصولات پتروشیمی 1403 اعلام شد .

طبق گزارش های به دست آمده , مدیریت صنایع پایین دستی , میانگین هفتگی فروش حواله دلار در بازار مبادله با قیمت 42,595 تومان برای قیمت پایه محصولات پتروشیمی محاسبه و اعمال شده است.

مطابق قیمت های اعلام شده درمیان کالاها با دلار ۲۸,۵۰۰ تومان, پت ها با 1/5 درصد افزایش قیمت داشتند و بین 435 تا 455 تومان رشد قیمت پیدا کردند. درمقابل پلی استایرن های مقاوم و معمولی کاهشی شدند . پلی استایرن مقاوم با 1/1 درصد, 506 تومان و پلی استایرن معمولی هم با 47 صدم درصد , 197تومان پایین تر از دو هفته پیس, قیمت گذاری شدند.

در این گروه پت های بطری, بیشترین کاهش را داشتند و با 1/1 درصد کاهش, 333 تا 349 تومان کاهش قیمت پیدا کردند.

جدول قیمت های پایه با دلار مبادله ای (42,595), PVC با 7/4 درصد رشد, 4 هزار و 292 تومان بالاتر از هفته قبل قیمت گذاری شدو در رتبه نخست بیشترین افرایش امروز قرار گرفت. سبک فیلم ها با 3/4 درصد افزایش هزار و 420 تومان بالاتر از دو هفته قبل قیمت گذاری شد.

در گروه کاهشی ها هم نیز سنگین اکستروژن ها یک تا 1/3 درصد, ریزش داشتند و 472 تا 531 تومان پایین تر از قبل قیمت گذاری شدند.

برای دریافت قیمت محصولات پتروشیمی به لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت پایه محصولات پتروشیمی 27 خرداد 1403

 

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

قیمت پایه محصولات پتروشیمی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 27 خرداد 1403 + دانلود

قیمت پایه محصولات پتروشیمی بورس کالا

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 20 خرداد 1403 با دلار 42,320 تومان , برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی تا تاریخ یکشنبه 27 خرداد قیمت پایه محصولات پتروشیمی 1403 اعلام شد .

طبق گزارش های به دست آمده , مدیریت صنایع پایین دستی , میانگین هفتگی فروش حواله دلار در بازار مبادله با قیمت 42,320 تومان برای قیمت پایه محصولات پتروشیمی محاسبه و اعمال شده است.

مطابق قیمت های اعلام شده درمیان کالاها با دلار ۲۸,۵۰۰ تومان, پت ها با 1/5 درصد افزایش قیمت داشتند و بین 435 تا 455 تومان رشد قیمت پیدا کردند. درمقابل پلی استایرن های مقاوم و معمولی کاهشی شدند . پلی استایرن مقاوم با 1/1 درصد, 506 تومان و پلی استایرن معمولی هم با 47 صدم درصد , 197تومان پایین تر از دو هفته پیس, قیمت گذاری شدند.

در این گروه پت های بطری, بیشترین کاهش را داشتند و با 1/1 درصد کاهش, 333 تا 349 تومان کاهش قیمت پیدا کردند.

جدول قیمت های پایه با دلار مبادله ای (42,320), PVC با 7/4 درصد رشد, 4 هزار و 292 تومان بالاتر از هفته قبل قیمت گذاری شدو در رتبه نخست بیشترین افرایش امروز قرار گرفت. سبک فیلم ها با 3/4 درصد افزایش هزار و 420 تومان بالاتر از دو هفته قبل قیمت گذاری شد.

در گروه کاهشی ها هم نیز سنگین اکستروژن ها یک تا 1/3 درصد, ریزش داشتند و 472 تا 531 تومان پایین تر از قبل قیمت گذاری شدند.

برای دریافت قیمت محصولات پتروشیمی به لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت پایه محصولات پتروشیمی 20 خرداد 1403

 

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

اخبار, قیمت پایه محصولات پتروشیمی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 20 خرداد 1403 + دانلود

قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 6 خرداد 1403 با دلار 41,860 تومان , برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی تا تاریخ یکشنبه 20 خرداد قیمت پایه محصولات پتروشیمی 1403 اعلام شد .

طبق گزارش های به دست آمده , مدیریت صنایع پایین دستی , میانگین هفتگی فروش حواله دلار در بازار مبادله با قیمت 41,860 تومان برای قیمت پایه محصولات پتروشیمی محاسبه و اعمال شده است.

مطابق قیمت های اعلام شده درمیان کالاها با دلار ۲۸,۵۰۰ تومان, پت های بطری 1 درصد افزایش قیمت داشتند و بین 289 تا 303 تومان رشد قیمت پیدا کردند.

در این گروه پت های بطری, بیشترین کاهش را داشتند و با 1/1 درصد کاهش, 333 تا 349 تومان کاهش قیمت پیدا کردند.

جدول قیمت های پایه با دلار مبادله ای (41,860),  ABS با 4/4 درصد رشد, 3 هزار و 284 تومان بالاتر از هفته قبل قیمت گذاری شدو در رتبه نخست بیشترین افرایش امروز قرار گرفت. پی وی سی ها با 3/7 درصد افزایش, بعد از ABS رتبه دوم و سوم بیشترین رشد  را به خود اختصاص دادند و S54 تا هزار 224 تومان بالاتر از هفته قبل قیمت گذاری شد.

در این گروه SBR با 1/4 درصد, بیشترین کاهش را تجربه کرد و هزار و 69 تومان کمتر از هفته قبل قیمت گذاری شد.

برای دریافت قیمت محصولات پتروشیمی به لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت پایه محصولات پتروشیمی 6خرداد 1403
شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

قیمت پایه محصولات پتروشیمی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 6 خرداد 1403 + دانلود

قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 با دلار 41,896 تومان , برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی تا تاریخ یکشنبه 6 خردادقیمت پایه محصولات پتروشیمی 1403 اعلام شد .

طبق گزارش های به دست آمده , مدیریت صنایع پایین دستی , میانگین هفتگی فروش حواله دلار در بازار مبادله با قیمت 41,896 تومان برای قیمت پایه محصولات پتروشیمی محاسبه و اعمال شده است.

مطابق قیمت های اعلام شده درمیان کالاها با دلار ۲۸,۵۰۰ تومان, تنها پلی استایرن انبساطی با 1/5 درصد کاهش,  609 تومان افت قیمت داشت و مهمترین تغییر در این گروه را به نام خود ثبت کرد.

در این گروه پت های بطری, بیشترین کاهش را داشتند و با 1/1 درصد کاهش, 333 تا 349 تومان کاهش قیمت پیدا کردند.

جدول قیمت های پایه با دلار مبادله ای (41,896), پ پ شیمیایی 440L  و 548R  با 2 درصد رشد, 903 تومان بالاتر از هفته قبل قیمت گذاری شدو در رتبه نخست بیشترین افرایش امروز قرار گرفت.

در این گروه SBR با 3 درصد, بیشترین کاهش را تجربه کرد و 2هزار و 859 تومان کمتر از هفته قبل قیمت گذاری شد.

برای دریافت قیمت محصولات پتروشیمی به لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت پایه محصولات پتروشیمی 30 اردیبهشت 1403


شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

قیمت پایه محصولات پتروشیمی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 30 اردیبهشت 1403 + دانلود

قیمت پایه محصولات پتروشیمی بورس کالا

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 23 اردیبهشت 1403 با دلار 41,814 تومان , برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی تا تاریخ یکشنبه 30 اردیبهشت 1403 اعلام شد .

طبق گزارش های به دست آمده , مدیریت صنایع پایین دستی , میانگین هفتگی فروش حواله دلار در بازار مبادله با قیمت 41,814 تومان برای قیمت پایه محصولات پتروشیمی محاسبه و اعمال شده است.

مطابق قیمت های اعلام شده درمیان کالاها با دلار ۲۸,۵۰۰ تومان, تنها پلی استایرن مقاوم با 7/3 درصد رشد, بیشترین افزایش امروز را به نام خود ثبت کرد و 3 هزار و 114 تومان رشد داشت. پس از آن پلی استایرن معمولی هم 3/8 درصد افزایش داشت و هزار و 532 تومان, بالاتر از هفته قبل قیمت گذاری شد.

در این گروه پت های بطری, بیشترین کاهش را داشتند و با 1/1 درصد کاهش, 333 تا 349 تومان کاهش قیمت پیدا کردند.

جدول قیمت های پایه با دلار مبادله ای (41,814), پلی اتیلن سنگین دورانی با 1/8 درصد رشد, 680 تومان بالاتر از هفته قبل قیمت گذاری شدو در رتبه نخست بیشترین افرایش امروز قرار گرفت.

در گروه پلی اتیلن سبک خطی با 1/5 درصد, بیشترین کاهش را تجربه کرد و 572 تومان کمتر از هفته قبل قیمت گذاری شد.

برای دریافت قیمت محصولات پتروشیمی به لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت پایه محصولات پتروشیمی 23 اردیبهشت 1403


شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

قیمت پایه محصولات پتروشیمی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 23 اردیبهشت 1403 + دانلود

قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 16 اردیبهشت 1403 با دلار 41,399 تومان , برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی تا تاریخ یکشنبه 23 اردیبهشت 1403 اعلام شد .

طبق گزارش های به دست آمده , مدیریت صنایع پایین دستی , میانگین هفتگی فروش حواله دلار در بازار مبادله با قیمت 41,399 تومان برای قیمت پایه محصولات پتروشیمی محاسبه و اعمال شده است.

مطابق قیمت های اعلام شده درمیان کالاها با دلار ۲۸,۵۰۰ تومان,تنها پلی استایرن معمولی و انبساطی تغییر داشتند و سایر کالاها بدون تغییر باقی ماندند.

جدول قیمت های پایه با دلار مبادله ای (41,399), پلی اتیلن سنگین فیلم با 1/5 درصد رشد, هزار و 561 تومان بالاتر از هفته قبل قیمت گذاری شدو در رتبه نخست بیشترین افرایش امروز قرار گرفت.کالاهای سبک خطی و فیلم ها هم به ترتیب با 1/2 و 1/1 درصد, 468 و 442 تومان بیشتر از هفته گذشته نرخ گذاری شدند.

در مقابل پ پ شیمیایی MR230 با 8 صدم درصد, تنها کالای کاهشی بودکه نسبت به هفته قبل ,39 تومانافت قیمت پیدا کرده است.

برای دریافت قیمت محصولات پتروشیمی به لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت پایه محصولات پتروشیمی 16 اردیبهشت 1403

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

قیمت پایه محصولات پتروشیمی

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 16 اردیبهشت 1403 + دانلود

قیمت پایه محصولات پتروشیمی بورس کالا

قیمت پایه محصولات پتروشیمی در تاریخ یکشنبه 9 اردیبهشت 1403 با دلار 41,117 تومان , برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی تا تاریخ یکشنبه 16 اردیبهشت 1403 اعلام شد .

طبق گزارش های به دست آمده , مدیریت صنایع پایین دستی , میانگین هفتگی فروش حواله دلار در بازار مبادله با قیمت 41,117 تومان برای قیمت پایه محصولات پتروشیمی محاسبه و اعمال شده است.

مطابق قیمت های اعلام شده درمیان کالاها با دلار ۲۸,۵۰۰ تومان,پت ها با 1/5 درصد, بین 439 و455 تومان, بیشتر از هفته گذشته نرخ گذاری شدند.

جدول قیمت های پایه با دلار مبادله ای (41,117), پلی اتیلن سبک خطی با 3/5 درصد رشد, هزار و 275 تومان بالاتر از هفته قبل قیمت گذاری شدو در رتبه نخست بیشترین افرایش امروز قرار گرفت.کالاهای ABS  و سنگین فیلم هم به ترتیب با 2/9 و 2/4 درصد, دو هزار و 17 و 859 تومان بیشتر از هفته گذشته نرخ گذاری شدند.

در مقابل پلی اتیلن سنگین بادی با 24 صدم درصد و 81 تومان, کمترین قیمت را تجربه کردند.

برای دریافت قیمت محصولات پتروشیمی به لینک زیر مراجعه کنید:

قیمت پایه محصولات پتروشیمی 9 اردیبهشت 1403

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)