پلی استایرن

در حال نمایش 4 نتیجه

GPPS 1115 – پلی استایرن معمولی 1115

نام محصول: GPPS 1115 - پلی استایرن معمولی
برند:  پتروپاک مشرق زمین - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت  GPPS1115 پتروپاک مشرق زمین

کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

GPPS 1540 – پلی استایرن معمولی 1540

نام محصول: GPPS 1540 - پلی استایرن معمولی
برند:  پتروشیمی تبریز - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت GPPS1540 پتروشیمی تبریز

کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

GPPS 1551 – پلی استایرن معمولی 1551

نام محصول: GPPS 1551 - پلی استایرن معمولی
برند:  پتروشیمی تخت جمشید - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت GPPS1551 تخت جمشید

کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HIPS 7240 – پلی استایرن مقام 7240

نام محصول: HIPS 7240 - پلی استایرن مقاوم به ضربه
برند:  پتروشیمی تبریز - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت HIPS 7240 تبریز

کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.