نمایش 1–10 از 12 نتیجه

LDPE 0190 – پلی اتیلن سبک LF0190

نام محصول: LDPE LF0190 - پلی اتیلن سبک فیلم
برند:  پتروشیمی آریاساسول - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دیتاشیت PE-LF0190
MSDS:

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

LDPE 2102 – پلی اتیلن سبک 2102

نام محصول: LDPE L2102TX00 - پلی اتیلن سبک فیلم
برند:  پتروشیمی لاله - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دیتاشیت PE_L2102TX00

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

LDPE 2420D – پلی اتیلن سبک 2420D

نام محصول: LDPE 2420D - پلی اتیلن سبک فیلم
برند:  پتروشیمی امیرکبیر - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت LDPE 2420D

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

LDPE 2420E02 – پلی اتیلن سبک 2420E02

نام محصول: LDPE 2420E02 - پلی اتیلن سبک فیلم
برند:  پتروشیمی کردستان - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PE-BG LD2420E02

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

LDPE 2420H – پلی اتیلن سبک 2420H

نام محصول: LDPE 2420H - پلی اتیلن سبک فیلم
برند:  پتروشیمی امیرکبیر - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت LDPE 2420H

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

LDPE LF0200 – پلی اتیلن سبک 020

نام محصول: LDPE LF0200 - پلی اتیلن سبک فیلم
برند:  پتروشیمی بندر امام - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PE_LF0200

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

LDPE LH0075 – پلی اتیلن سبک 0075

نام محصول: LDPE LH0075 - پلی اتیلن سبک فیلم
برند:  پتروشیمی بندر امام - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PE_LH0075
کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

LDPE1922 – پلی اتیلن 1922

نام محصول: LDPE 1922 - پلی اتیلن سبک تزریقی
برند:  پتروشیمی آریا ساسول - لاله - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PE_1922 پتروشیمی لاله
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PE_1922آریاساسول
MSDS: MSDS LDPE1922 پتروشیمی آریاساسول

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

LLDPE 22B02 – پلی اتیلن سبک 22B02

نام محصول: LLDPE 22B02 - پلی اتیلن سبک خطی
برند:  پتروشیمی لرستان - مهاباد - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PE-22B02 لرستان
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PE-22B02 مهاباد
MSDS:

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

LLDPE 235F6 – پلی اتیلن سبک 235F6

نام محصول: LLDPE 235F6 - پلی اتیلن سبک خطی
برند:  پتروشیمی جم - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود  LLDPE 235F6 جم

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.