نمودار تغییر قیمت مونومر استایرن

تحلیلی ازافزایش قیمت مونومر استایرنSM در کشورهـای آسیـایی تا7سپتامبر2022

هفته گذشته قیمت مونومر استایرن در سراسر منطقه آسیا افزایش یافت؛زیرا:

  1. افزایش قیمت مواد اولیه بنزن همراه با مزایای محدود محصولات در بازارهای کلیدی مانند چین
  2. افزایش میزان تقاضا

بررسی میزان افزایش قیمت مونومر استایرن SM در کشور های مختلف

جنوب شرق آسیا

در روز جمعه، قیمت مونومر استایرن(SM) CFR جنوب شرق آسیا در سطوح 1160-1150 دلار در هر تن ارزیابی شد، که نسبت به هفته قبل افزایشی معادل 15 دلار در هر تن داشت.

هند

قیمت‌های مونومر استایرن(SM) CFR  هند  درسطوح 1230-1220 دلار در هر تن ارزیابی شد، که نسبت به هفته قبل افزایشی معادل 15 دلار در هر تن داشت.

کره

قیمت مونومر استایرن(SM) FOB کره در سطوح 1130-1120 دلار در هر تن ارزیابی شد، که نسبت به هفته قبل افزایشی معادل 10دلار در هر تن داشت.

چین

 قیمت های مونومر استایرن(SM) CFR چین در سطوح 1100-1090 دلار در هر تن ارزیابی شد؛ که نسبت به هفته قبل افزایشی معادل 10دلار در هر تن داشت.

از سوی دیگر قیمت بنزن بالادست در روز جمعه نیز در سطح فوب کره 900 تا 910 دلار در هر تن ارزیابی شد که نسبت به هفته قبل افزایشی معادل 20 دلار در هر تن داشت.

لوگو شرکت پتروپویان

شرکت پتروپویان باربد، تامین کننده و تولید کننده مواد اولیه شیمیایی وپلیمری می باشد. جهت خرید با شماره 22657946 تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند .

 

استابرن

بررسی روند تغییر قیمت مونومراستایرن در کشورهای آسیایی

قیمت استایرن مونومر (SM) در آسیا افزایش یافت؛هفته گذشته، علی رغم کاهش ارزش مواد اولیه بنزن، قیمت مونومر استایرن در منطقه آسیا به شدت افزایش یافت.

منابع معتبر؛دلایل افزایش قیمت مونومر استایرن موارد زیر دانسته اند:

  1. افزایش قیمت نفت خام
  2. دسترسی محدود محصول در بازارهای کلیدی مانند چین

جنوب شرق آسیا وهند

در روز جمعه، قیمت SM CFR جنوب شرق آسیا در سطوح 1135-1145 دلار درهر تن ارزیابی شد از سوی دیگر قیمت CFR هند SM در سطوح 1205-1215دلار در هرتن ارزیابی شد که هردو نسبت به هفته قبل افزایشی معادل 55 دلار در هر تن داشتند.

کره وچین

قیمت  SM FOB کره در سطوح 1110-1120 دلار در هر تن ارزیابی شد،ازسوی دیگر قیمت های SM CFR چین در سطوح 1080-1090 دلار در هر تن ارزیابی شد که هردو نسبت به هفته قبل افزایشی معادل 50 دلار در هر تن داشتند.

در همین حال ؛قیمت بنزن بالادست در روز جمعه در سطح FOB کره 880-890 دلار در هر تن ارزیابی شد که کاهشی معادل 15دلار در هر تن نسبت به قیمت قبلی دارد اما این کاهش مانع افزایش قیمت مونومر استایرن نشد.

لوگو شرکت پتروپویان

شرکت پتروپویان باربد، تامین کننده و تولید کننده مواد اولیه شیمیایی وپلیمری می باشد. جهت خرید با شماره 22657946 تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند .

نمودارتغییر قیمت استایرن مونومر

کاهش قیمت استایرن مونومر در کشور های آسیایی تا 12 آگوست2022

هفته گذشته، قیمت مونومر استایرن در سراسر منطقه آسیا کاهش یافت زیرا:

  • افزایش شدید میزان خرید
  • تقاضای ضعیف پایین‌دستی برای PS
  • روند نزولی قیمت‌ها همراه با کاهش شدید ارزش بنزن در بالادست(قیمت بنزن بالادست نیز در روز جمعه در سطح فوب کره 960-970 دلار در هر تن ارزیابی شد که نسبت به هفته گذشته 105 دلار آمریکا کاهش یافت.)

بیشتراز هر چیزی باعث کاهش قیمت ها در منطقه شد.

قیمتSM در جنوب شرق آسیا

در روز جمعه، قیمت‌های SM جنوب شرق آسیای CFR در سطوح 1130-1140 دلار در هر تن ارزیابی شد که نسبت به هفته گذشته 70دلار آمریکا کاهش یافت.

استایرن مونومر در هند

قیمت‌های SM هند CFRدر سطوح 1210-1220 دلار در هر تن ارزیابی شد که نسبت به هفته گذشته 60 دلار آمریکا کاهش یافت.

SM درکره

قیمت های استایرن مونومر FOB کره در سطوح 1100-1110 دلار در هرتن و قیمت های استایرن CFR چین در سطوح 1070-1080 دلار در هر تن ارزیابی شد که نسبت به هفته گذشته 75 دلار آمریکا کاهش یافت.

در روز سه‌شنبه قیمت خوراک استایرن مونومر FOB کره در سطح 1110-1120 دلار در هر ارزیابی شد و از سوی دیگر استایرن مونومر CFR چین قیمت ها در سطوح 1080-1090 دلار در هر تن بود که نسبت به هفته گذشته کاهشی معادل 55 دلار آمریکا را نشان می دهد.

لوگو شرکت پتروپویان

شرکت پتروپویان باربد، تامین کننده و تولید کننده مواد اولیه شیمیایی وپلیمری می باشد. جهت خرید با شماره 22657946 تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشد.