تغییرات قیمت پایه مواد پتروشیمی داخل

مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری تا 23مرداد 1401

قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز(یکشنبه 23مرداد1401) با دلار نیمایی 264,983 ریال برای عرضه محصولات پتروشیمی تا 30 مرداد1401اعلام شد که این قیمت نسبت به میانگین هفتگی دلار نیمایی 9مرداد ماه 1135 ریال معادل0/43% افزایش داشته است.

با توجه به جدول قیمت پایه های 23 مرداد1401 با وجود افزایش 1135 ریالی دلار نیمایی باز هم قیمت های پایه با تاثیر از کاهش دوهفته ای قیمت های جهانی دچارریزش شدند.

در جدول زیر به مشاهده میزان این تغییرات می پردازیم:

مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری در دوتاریخ 9 مرداد و 23 مرداد 1401

مطابق جدول تغییرات قیمت پایه محصولات پتروشیمی در 23مرداد تمام محصولات پلیمری به صورت یک پارچه دچار کاهش شدند بیشترین کاهش قیمت مربوط به پلی اتیلن ترفتالات TG641 با 9/31 در صد کاهش می باشد.

قیمت پایه محصولات شیمیایی

مطابق جدول تغییرات قیمت پایه محصولات پتروشیمی در23مرداد1401 درمیان محصولات شیمیایی بیشترین افزایش قیمت مربوط به اوره پریل با 10/18%افزایش و بیشترین کاهش قیمت مربوط به نرمال بوتانول با 9/32% کاهش می باشد.

لوگو شرکت پتروپویان

شرکت پتروپویان باربد، تامین کننده و تولید کننده مواد اولیه شیمیایی وپلیمری می باشد. جهت خرید با شماره 22657946 تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.