قیمت پایه بورس کاای ایران

تقابل و زورآزمایی دفتر توسعه و بورس کالا

در عصر روز دوشنبه 5 دی ماه 1401, هم زمان با رقابت های بالایی که برای خرید برخی محصولات پتروشیمی در بورس کالا رقم می خورد و ایجاد حفره ی بیش از 12هزار تومان بین دلار نیمایی و دلار آزاد , بورس کالا طی انتشار ابلاغیه ای خبر از تغییر نرخ دلار برای محاسبه قیمت های پایه (از روز دوشنبه 12 دی ماه 1401) برای عرضه کنندگان محصولاتی مانند آلمینیوم روی مس گروه محصولاتی پتروشیمیایی و … داد . مطابق این ابلاغیه عرضه کنندگان این محصولات می توانند قیمت های پایه خود را بر اساس نرخ دلار نیما(دلار حواله سامانه سنا) تا دلار توافقی(بازار متشکل ارز ایران) محاسبه و اعلام کنند.

در پی این ابلاغیه غلامی مدیر توسعه صنایع پایین دستی , طی نامه ای به اعضای کمیته تخصصی پتروشیمی قیمت گذاری را کمافی السابق در چارچوب قوانین و مقررات موجود و دستورالعمل تنظیم بازار مورخ 1 دی ماه 1399 اعلام کرده است.

حال باید منتظر بود آیا کمیته تخصصی , از ابلاغیه بورس کالا پیروی می کند و نرخ جدیدی را برای محاسبه قیمت پایه های محصولات پتروشیمی لحاظ می کند یا همچنان با نرخ میانگین هفتگی دلار نیمایی به محاسبه پایه ها می پردازد.

لوگو شرکت پتروپویان

شرکت پتروپویان باربد، تامین کننده و تولید کننده مواد اولیه شیمیایی وپلیمری می باشد. جهت خرید با شماره ۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

قیمت پایه محصولات پتروشیمی 1401

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 6 آذر 1401 + دانلود

قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 29 آبان۱۴۰۱) با دلار نیمایی 277,117 ریال برای عرضه محصولات پتروشیمی تا یکشنبه 6 آذر ۱۴۰۱ اعلام شد.میانگین هفتگی دلار نیمایی امروز نسبت به میانگین هفتگی دلار نیمایی 22 آبان 1779 ریال معادل 0/65% افزایش داشته است.

دراین هفته با وجود افزایش 177 تومانی دلار نیمایی و ثبت رکورد جدید, در جدول مقایسه قیمت های پایه، نیمی از گروه ها کاهشی و نیمی افزایشی بودند .

مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری در دوتاریخ  22 آبان و 29 آبان ۱۴۰۱

قیمت داخلی محصولات پلیمری 29 آبان 1401مطابق جدول تغییرات قیمت پایه محصولات پتروشیمی در29 آبان در میان محصولات پلیمری بیشترین کاهش قیمت مربوط به PET FG640 N با2/73 درصد کاهش می باشد و در مقابل بیشترین افزایش قیمت مربوط به پلی استایرن معمولی1540 با 4/59 درصد افزایش می باشد.

قیمت پایه محصولات شیمیایی 29 آبان 1401مطابق جدول تغییرات قیمت پایه در29 آبان ۱۴۰۱ درمیان محصولات شیمیایی بیشترین افزایش قیمت مربوط به DEG با 7/54% افزایش و بیشترین کاهش قیمت مربوط به اوره پریل  با 4/61% کاهش می باشد.

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

قیمت پایه محصولات پتروشیمی 1401

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 29 آبان 1401 + دانلود

قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 22 آبان1401) با دلار نیمایی 275,338 ریال برای عرضه محصولات پتروشیمی تا یکشنبه 29 آبان1401 اعلام شد. میانگین هفتگی دلار نیمایی امروز نسبت به میانگین هفتگی دلار نیمایی 15آبان 2302 ریال معادل 0/84% افزایش داشته است.

دراین هفته با وجود افزایش 230 تومانی دلار نیمایی و ثبت رکورد جدید, در جدول مقایسه قیمت های پایه، نیمی از گروه ها کاهشی و نیمی افزایشی بودند .

مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری در دو تاریخ  15 آبان و 22 آبان 1401

قیمت پایه محصولات پلیمری 22 آبان 1401

مطابق جدول تغییرات قیمت پایه محصولات پتروشیمی در22 آبان در میان محصولات پلیمری بیشترین کاهش قیمت مربوط به PET BG821 با2/96 درصد کاهش می باشد و در مقابل بیشترین افزایش قیمت مربوط به پلی اتیلن سنگین دورانی با 1/89 درصد افزایش می باشد.

قیمت پایه محصولات شیمیایی 22 آبان 1401

مطابق جدول تغییرات قیمت پایه در 22 آبان 1401 درمیان محصولات شیمیایی بیشترین افزایش قیمت مربوط به استایرن مونومر با 5/76% افزایش و بیشترین کاهش قیمت مربوط به سود کاستیک  با 7/457% کاهش می باشد.

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

قیمت پایه محصولات پتروشیمی 1401

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 22 آبان 1401 + دانلود

قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز(یکشنبه 15آبان1401) با دلار نیمایی 273,036 ریال برای عرضه محصولات پتروشیمی تا یکشنبه 22 آبان1401 اعلام شد. میانگین هفتگی دلار نیمایی امروز نسبت به میانگین هفتگی دلار نیمایی 8 آبان 596 ریال معادل 0/22% افزایش داشته است.

دراین هفته با وجود افزایش 59 تومانی دلار نیمایی در جدول مقایسه قیمت های پایه، گروه های کاهشی, بیشتر از افزایشی ها بودند.

مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری در دو تاریخ 8 آبان و 15 آبان 1401

قیمت پایه محصولات پلیمری 15 آبان1401

مطابق جدول تغییرات قیمت پایه محصولات پتروشیمی در 15آبان در میان محصولات پلیمری بیشترین کاهش قیمت مربوط به PET TG821 با5/31 درصد کاهش می باشد و در مقابل بیشترین افزایش قیمت مربوط به PET TG645 با 0/22 درصد افزایش می باشد.

قیمت پایه محصولات شیمیایی

مطابق جدول تغییرات قیمت پایه در 5 آبان1401 درمیان محصولات شیمیایی بیشترین افزایش قیمت مربوط به گاز بوتان با 9/17% افزایش و بیشترین کاهش قیمت مربوط به بنزن  با 5/57% کاهش می باشد.

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

 

قیمت پایه محصولات پتروشیمی 1401

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 31 مهر 1401 + دانلود

قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز(یکشنبه 24مهر1401) با دلار نیمایی 271,473 ریال برای عرضه محصولات پتروشیمی تا یکشنبه 31 مهر1401 اعلام شد.میانگین هفتگی دلار نیمایی امروز نسبت به میانگین هفتگی دلار نیمایی 17مهر 1019 ریال معادل 0/38% افزایش داشته است.

دراین هفته با وجود افزایش 101 تومانی دلار نیمایی و رسیدن به 27,147 تومان برای اولین بار,تغییرات اکثرا کاهشی  بودند.

مقایسه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در دو تاریخ 17مهر و 24 مهر1401

قیمت پایه محصولات شیمیایی

مطابق جدول تغییرات قیمت پایه محصولات پتروشیمی در24 مهرر1401 درمیان محصولات شیمیایی بیشترین افزایش قیمت مربوط به اسید استیک با 7/73% افزایش و بیشترین کاهش قیمت مربوط به زایلین مخلوط با 3/11% کاهش می باشد.

قیمت پایه محصولات پلیمری

مطابق جدول تغییرات قیمت پایه محصولات پتروشیمی در 24مهر در میان محصولات پلیمری کاهش قیمت مربوط به PVC-S60 با 0/76% کاهش وبیشترین افزایش قیمت مربوط به PET BG785 با 4/97%در صد افزایش می باشد.

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

قیمت پایه محصولات پتروشیمی 1401

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 5 تیر 1401 + دانلود

قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 29 خرداد1401) با دلار نیمایی 251,773 ریال برای عرضه محصولات پتروشیمی تا 5 تیر 1401اعلام شد که این قیمت نسبت به میانگین هفتگی دلار نیمایی 22خرداد ماه 5,159 ریال معادل2/09% افزایش داشته است.

با توجه به ثابت و یا کاهشی بودن قیمت جهانی محصولات در هفته گذشته اگر امروز دلار نیمایی افرایش قیمت نداشت؛اکثر محصولات روند کاهش قیمت در پیش می گرفتند اما با توجه به افزایش 515 تومانی قیمت دلار نیمایی با رشد قیمت بیشتر کالاها مواجه هستیم که در ادامه به آن می پردازیم:

مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری در دو تاریخ 22 خرداد و 29 خرداد 1401

قیمت پایه محصولات شیمیایی 29 خرداد 1401

مطابق جدول تغییرات قیمت پایه محصولات پتروشیمی درمیان محصولات شیمیایی بیشترین افزایش قیمت مربوط به آروماتیک سنگین با 4/20%افزایش و بیشترین کاهش قیمت مربوط به اوره پریل با10/47%کاهش می باشد.

قیمت پایه محصولات پلیمری 29 خرداد 1401مطابق جدول تغییرات قیمت پایه محصولات پتروشیمی درمیان محصولات پلیمری بیشترین افزایش قیمت مربوط به پلی استایرن200 با 4/18%افزایش و بیشترین کاهش قیمت مربوط به PET TG641SB  با 1/52%کاهش می باشد.

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

قیمت پایه محصولات پتروشیمی 1401

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 29 خرداد 1401 + دانلود

مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری در دو تاریخ 8 خرداد و 22 خرداد 1401

قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز(یکشنبه 22 خرداد 1401) با دلار نیمایی 246,614 ریال برای عرضه محصولات پتروشیمی تا 29 خرداد 1401 اعلام شد که این قیمت نسبت به میانگین هفتگی دلار نیمایی 8خرداد ماه 2,457 ریال معادل1/01% افزایش داشته است.

قیمت پایه محصولات شیمیایی 22 خرداد 1401

مطابق جدول تغییرات قیمت پایه محصولات پتروشیمی درمیان محصولات شیمیایی بیشترین افزایش قیمت مربوط به زایلین مخلوط با 18/67%افزایش و بیشترین کاهش قیمت مربوط به گاز بوتان با11/91%کاهش می باشد

قیمت پایه محصولات پلیمری 22 خرداد 1401

مطابق جدول تغییرات قیمت های پایه محصولات درمیان محصولات پلیمری بیشترین افزایش قیمت مربوط بهPETبطری BG641SB با 8/70%افزایش و بیشترین کاهش قیمت مربوط به PEسبک خطی با4/67%کاهش می باشد.

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

قیمت پایه محصولات پتروشیمی 1401

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 21 فروردین 1401 + دانلود

قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 14 فروردین 1401) با دلار نیمایی 239,301 ریال برای عرضه محصولات پتروشیمی تا 21 فروردین 1401اعلام شد که این قیمت نسبت به میانگین هفتگی دلار نیمایی 7 فروردین ماه 743 ریال معادل 0/31% افزایش داشته است.

مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری در دو تاریخ 7 فروردین و 14 فروردین 1401

دومین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در سال جدید به دلیل تعطیلی روز شنبه 13 فروردین صرفا با دلار نیمایی محاسبه شد.

قیمت پایه محصولات شیمیایی 14 فروردین 1401

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)

قیمت پایه محصولات پتروشیمی 1400

قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 22 اسفند 1400 + دانلود

قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز(یکشنبه 15 اسفند 1400) با دلار نیمایی 241,447 ریال برای عرضه محصولات پتروشیمی تا 22 اسفند 1400 اعلام شد که این قیمت نسبت به میانگین هفتگی دلار نیمایی 8 اسفند ماه 1,042 ریال معادل0/43% افزایش داشته است.

مقایسه قیمت پایه محصولات شیمیایی و پلیمری در دو تاریخ 8 اسفند و 15 اسفند 1400

قیمت پایه محصولات پلیمری 15 اسفند 1400

مطابق جدول قیمت پایه محصولات پتروشیمی در میان پلیمری , در این هفته تمام محصولات پلیمری روند افزایشی داشتند که بیشترین افزایش مربوط به پلی پروپیلن فیلم با 4/98% افزایش قیمت می باشد.

قیمت پایه محصولات شیمیایی 15 اسفند 1400

مطابق جدول قیمت پایه محصولات شیمیایی در این هفته بیشترین کاهش قیمت مربوط اسید استیک با6/12% کاهش می باشد و از سوی دیگر بیشترین افزایش قیمت نیز مربوط به گاز بوتان با0/43% افزایش قیمت می باشد.

شرکت پتروپویان باربد ، تامین کننده محصولات پتروشیمی آماده تامین انواع محصولات شیمیایی و پلیمری برای شما عزیزان می باشد. جهت خرید با شماره ۰۲۱۲۲۶۵۷۹۴۶ تماس حاصل نمایید. کارشناسان ما آماده ثبت سفارش و یا ارائه مشاوره به شما می باشند.

منبع اعلام قیمت ها | ویکی پلاست (wikiplast.ir)