پلی اتیلن

نمایش 1–12 از 29 نتیجه

نمایش 9 24 36

HDPE 3840 – پلی اتیلن سنگین 3840

نام محصول: HDPE MD3840UA - پلی اتیلن سنگین دورانی
برند:  پتروشیمی تبریز - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PE MD3840UA تبریز
کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HDPE 5110 – پلی اتیلن سنگین 5110

نام محصول: HDPE 5110 - پلی اتیلن سنگین فیلم
برند:  پتروشیمی آریاساسول - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PE 5110 آریاساسول
کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HDPE 52518 – پلی اتیلن سنگین 52518

نام محصول: HDPE 52518 - پلی اتیلن سنگین تزریقی
برند:  پتروشیمی جم - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت  PE 52518 جم
کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HDPE 5510 – پلی اتیلن سنگین 5510

نام محصول: HDPE 5510 - پلی اتیلن سنگین بادی
برند:  پتروشیمی امیرکبیر - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت HDPE HBM5510 آریاساسول
MSDS: دانلود MSDS HDPE HBM5510 آریاساسول
کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HDPE 60505 – پلی اتیلن سنگین 60505

نام محصول: HDPE 60505 - پلی اتیلن سنگین تزریقی
برند:  پتروشیمی جم - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت  PE 60505 جم
کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HDPE 62N07 – پلی اتیلن سنگین 62N07

نام محصول: HDPE 62N07 - پلی اتیلن سنگین فیلم
برند:  پتروشیمی لرستان - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت  PE 62N07
کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HDPE BL3 – پلی اتیلن سنگین BL3

نام محصول: HDPE BL3 - پلی اتیلن سنگین بادی
برند:  پتروشیمی اراک - امیرکبیر - جم - کرمانشاه - مارون - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلودPE BL3 امیرکبیر
دیتاشیت: دانلودPE BL3 جم
دیتاشیت: دانلودPE BL3 شازند
دیتاشیت: دانلودPE BL3 کرمانشاه
دیتاشیت: دانلودPE BL3 مارون
مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

HDPE BL4 – پلی اتیلن سنگین BL4

نام محصول: HDPE BL4 - پلی اتیلن سنگین بادی
برند:  پتروشیمی امیرکبیر - جم - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت BL4 جم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت  BL4 امیرکبیر
مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HDPE CRP100B – پلی اتیلن سنگین CRP100B

نام محصول: HDPE CRP100BLACK - پلی اتیلن سنگین اکستروژن
برند:  پتروشیمی اراک-ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PE-CRP100BLACK
(کلیه موادهابه صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

HDPE EX3 – پلی اتیلن سنگین EX3

نام محصول: HDPE EX3
برند:  پتروشیمی مارون-اراک-ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلودPE80_EX3 مارون
دیتاشیت: دانلودPE80-EX3 اراک
مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HDPE EX5 – پلی اتیلن سنگین EX5

نام محصول: HDPE EX5 - پلی اتیلن سنگین فیلم
برند:  پتروشیمی جم - امیرکبیر - مارون - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت  PE EX5 جم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت  PE EX5 امیرکبیر
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت  PE EX5 مارون
کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HDPE F7000 – پلی اتیلن سنگین F7000

نام محصول: HDPE F7000 - پلی اتیلن سنگین فیلم
برند:  پتروشیمی میاندواب - ایلام - مهر - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PE F7000 ایلام
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت  PE F7000 مهر
کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.