پلی اتیلن سنگین اکستروژن

نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

HDPE CRP100B – پلی اتیلن سنگین CRP100B

نام محصول: HDPE CRP100BLACK - پلی اتیلن سنگین اکستروژن
برند:  پتروشیمی اراک-ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PE-CRP100BLACK
(کلیه موادهابه صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

HDPE EX3 – پلی اتیلن سنگین EX3

نام محصول: HDPE EX3
برند:  پتروشیمی مارون-اراک-ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلودPE80_EX3 مارون
دیتاشیت: دانلودPE80-EX3 اراک
مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HDPE HD5000S – پلی اتیلن سنگین 5000S

نام محصول: HDPE HD5000S - پلی اتیلن سنگین اکستروژن
برند:  پتروشیمی جم - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PE-HD5000S

HDPE HE 3490 LS – پلی اتیلن سنگین 3490

نام محصول: HDPE HE 3490 LS - پلی اتیلن سنگین اکستروژن
برند:  پتروشیمی بروج - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلوددیتاشیت HDPE HE 3490 LS
مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HDPE HM CRP100N – پلی اتیلن سنگین HM CRP100N

نام محصول: HDPE HM CRP100N - پلی اتیلن سنگین اکستروژن
برند:  پتروشیمی جم - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود HDPE HM CRP100N
MSDS: دانلود  MSDS HDPE JAM
(کلیه موادهابه صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

HDPE P600BL – پلی اتیلن سنگین P600BL

نام محصول: HDPE P600BL - پلی اتیلن سنگین اکستروژن
برند:  YUHWA - کره
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود PE100-P600BL
(کلیه موادهابه صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.)

PE100-EX3-پلی اتیلن

نام محصول: PE100-EX3
برند:  پتروشیمی امیرکبیر-ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلودPE100-EX3 امیرکبیر
مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.