افزودنی های پلیمری

نمایش 1–12 از 33 نتیجه

نمایش 9 24 36

CPE

 
نام محصول: پلی اتیلن کلردار-CPE
برند:  چینی-SUNDOW-NOVISTA-چین
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلودCPE_IM888
دیتاشیت: دانلودCPE-135Aچینی
دیتاشیت: دانلودCPE-TIM812

DCP

 
نام محصول: دی کیو میل پروکساید شکری-DCP
برند:  چینی
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود DCP_Sundow

SBS-3206

 
نام محصول: استایرن بوتادین استایرن-SBS3206
برند:  Taipol-تایوان
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلودSBS-3206

SBS-3411

 
نام محصول: استایرن بوتادین استایرن-SBS3411
برند:  LCY-تایوان
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلودSBS-3411

SBS-3501

 
نام محصول: استایرن بوتادین استایرن-SBS3501
برند:  LCY-تایوان
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلودSBS-3501

SBS-411

 
نام محصول: استایرن بوتادین استایرن-SBS411
برند:  LG-کره,دایناسول -اسپانیا
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلودSBS-411 LG
دیتاشیت: دانلودSBS-411 دایناسول

SBS-611

 
نام محصول: استایرن بوتادین استایرن-SBS611
برند:  EN CHUAN-ایران
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلودSBS_611

SBS-701

 
نام محصول: استایرن بوتادین استایرن-SBS701
برند:  EN CHUAN-تایوان
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلودSBS_701

SBS_501S

 
نام محصول: استایرن بوتادین استایرن-SBS 501S
برند:  LG-چین 
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود SBS 501S LG_CHEM_

آنتی اکسیدانت-1010

 
نام محصول: آنتی اکسیدانت-1010
برند:  دیاموند,USTAB-چین,Basf-آلمان,ADK-ژاپن,SONGNOX-کره,Omnistab-چینی,هلندی
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلودآنتی اکسیدانت-AO1010
دیتاشیت: دانلودآنتی اکسیدانت_۱۰۱۰basf
دیتاشیت: دانلودآنتی اکسیدانت-1010 SONGNOX
دیتاشیت: دانلودآنتی اکسیدانت_ADK1010
دیتاشیت: دانلودUSTAB-1010
دیتاشیت: دانلودآنتی اکسیدانت_omnistab1010

آنتی اکسیدانت-168

 
نام محصول: آنتی اکسیدانت-1068
برند:  دیاموند-چین،Basf-آلمان
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود آنتی اکسیدانت-AO168
دیتاشیت: دانلود آنتی اکسیدانت_۱۶۸BASF
دیتاشیت: دانلود USTAB-168
دیتاشیت: دانلود آنتی اکسیدانت_ADK168
دیتاشیت: دانلود آنتی اکسیدانت_Amino stab168

آنتی اکسیدانت1076

 
نام محصول: آنتی اکسیدانت-1076
برند: 
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود