ترموپلاستیک الاستومر

نمایش 1–10 از 22 نتیجه

565 POE – پلی الفین الاستومر 565

نام محصول:  565 POE - پلی اولفین الاستومر
برند:  کره - LG
 شکل ظاهری:  گرانول
بسته بندی:  کیسه 25 کیلوگرمی
حداقل مقدار سفارش:  1000 کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت POE 565 LG

POE 670 – پلی الفین الاستومر 670

نام محصول:  670 POE - پلی اولفین الاستومر
برند:  کره - LG
 شکل ظاهری:  گرانول
بسته بندی:  کیسه 25 کیلوگرمی
حداقل مقدار سفارش:  1000 کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت POE 670 LG

TPU 1580 – ترموپلاستیک پلی یورتان 1580

نام محصول: TPU 1580 - ترموپلاستیک پلی یورتان 
برند:  Wanthane - وانتان - چین
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت TPU 1580

TPU 1585 – ترموپلاستیک پلی یورتان

نام محصول: TPU 1585 - ترموپلاستیک پلی یورتان 
برند:  Wanthane - وانتان - چین
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت TPU 1585

TPU 1590 – ترموپلاستیک پلی یورتان 1590

نام محصول: TPU 1590 - ترموپلاستیک پلی یورتان 
برند:  Wanthane - وانتان - چین
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت TPU 1590

TPU 1595C – ترموپلاستیک پلی یورتان 1595C

نام محصول: TPU 1595C - ترموپلاستیک پلی یورتان 
برند:  Wanthane - وانتان - چین
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت TPU 1595C

TPU 2587A – ترموپلاستیک پلی یورتان 2587A

نام محصول: TPU 2587A - ترموپلاستیک پلی یورتان 
برند:  DESMOPAN- بایر - آلمان
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت Desmopan 2587A

TPU 3395A – ترموپلاستیک پلی یورتان 3395A

نام محصول: TPU 3395A - ترموپلاستیک پلی یورتان 
برند:  DESMOPAN- بایر - آلمان
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت Desmopan_3395A

TPU 385E – ترموپلاستیک پلی یورتان 385E

نام محصول: TPU 385E - ترموپلاستیک پلی یورتان 
برند:  DESMOPAN- بایر - آلمان
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت Desmopan 385E

TPU 50965 – ترموپلاستیک پلی یورتان 50965

نام محصول: TPU 50965 - ترموپلاستیک پلی یورتان 
برند:  Wanthane - وانتان - چین
گرانول گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت TPU 50965