پلی پروپیلن

نمایش 1–10 از 30 نتیجه

PP 440G – پلی پروپیلن 440G

نام محصول: PP 440G - پلی پروپیلن شیمیایی
برند:  پتروشیمی جم - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP-440G

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

PP 440L – پلی پروپیلن 440L

نام محصول: PP 440L - پلی پروپیلن شیمیایی
برند:  پتروشیمی جم - نویدزرشیمی - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود PP ZB440L نویدزرشیمی
دیتاشیت: دانلود PP EP440L جم
MSDS: دانلود MSDS PP ZB440L نویدزرشیمی 

کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

PP 510L – پلی پروپیلن 510L

نام محصول: PP 510L - پلی پروپیلن نساجی
برند:  پتروشیمی جم - نویدزرشیمی - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP 510L جم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP ZH510L نویدزرشیمی
MSDS: دانلود MSDS PPZH510L نویدزرشیمی

کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

PP 548R – پلی پروپیلن 548R

نام محصول: PP 548R - پلی پروپیلن شیمیایی
برند:  پتروشیمی جم - نویدزرشیمی - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیتPP-548Rجم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیتPP-548Rنویدزرشیمی
MSDS: دانلود MSDS ZB548R نویدزرشیمی

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

PP 550J – پلی پروپیلن 550J

نام محصول: PP 550J - پلی پروپیلن نساجی
برند:  پتروشیمی جم - نویدزرشیمی - خمین ( دی پلیمر آریا )- ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP HP550J جم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP ZH550J نویدزرشیمی
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت دیتاشیت PP 550J دی پلیمر آریا (خمین)
MSDS: دانلود MSDS PPZH550J نویدزرشیمی

کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

PP 552R – پلی پروپیلن 552R

نام محصول: PP 552R - پلی پروپیلن نساجی
برند:  پتروشیمی جم - نویدزرشیمی - اراک - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP ZH552R نویدزرشیمی
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP HP552R اراک
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP HP552R جم
MSDS: دانلود MSDS PP ZH552R نویدزرشیمی

کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

PP C30G – پلی پروپیلن C30G

نام محصول: PP C30G - پلی پروپیلن نساجی
برند:  پتروشیمی مارون - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP C30G مارون

کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

PP C30S – پلی پروپیلن C30S

نام محصول: PP C30S - پلی پروپیلن نساجی
برند:  پتروشیمی مارون - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP C30S مارون

کلیه مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

PP EP2X83CE – پلی پروپیلن EP2X83CE

نام محصول: PP 2XE - پلی پروپیلن شیمیایی
برند:  پتروشیمی اراک (شازند) - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP-EP2X83CE-اراک

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

PP J550S – پلی پروپیلن J550S

نام محصول: PP J550S - پلی پروپیلن شیمیایی
برند:  LOTTE - کره
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PP_J550S

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.