اسید استئاریک

در حال نمایش 5 نتیجه

اسید استئاریک 1801

 
نام محصول: اسید استئاریک 1801
برند:  KLK _ مالزی
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت اسید استئاریک1801

اسید استئاریک 1802

نام محصول: اسید استئاریک 1802
برند:  KLK _ مالزی
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت اسید استئاریک1802

اسید استئاریک 1810

نام محصول: اسید استئاریک 1810
برند:  KLK _ مالزی
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت اسید استئاریک1810

اسید استئاریک 1842

نام محصول: اسید استئاریک 1842
برند:  دواکودا _ اندونزی
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت اسید استئاریک_1842

اسید استئاریک 630

نام محصول: اسید استئاریک 630
برند:  پالماک _ مالزی
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت اسید استئاریک پالمک