محصولات شیمیایی داخلی

نمایش 1–12 از 28 نتیجه

نمایش 9 24 36

آروماتیک سنگین

نام محصول: آروماتیک سنگین بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی برزویه-ایران
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 25تن
دیتاشیت: دانلود آروماتیک سنگین-برزویه

آیزوریسایکل

نام محصول: آیزوریسایکل بسته بندی شده
برند:  پالایشگاه شیراز-اصفهان-تهران -ایران
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه 
حداقل مقدار سفارش:  30000 کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود آیزوریسایکل

اسید استیک

نام محصول: اسید استیک بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی فناوران-ایران
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه 
حداقل مقدار سفارش: 23000تن
دیتاشیت: دانلوداسید استیک فناوران

اسید ترفتالیک

نام محصول: اسید ترفتالیک-PTA بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی تندگویان-ایران
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: جامبو 1تنی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود اسید ترفتالیک

انیدرید فتالیک

نام محصول: انیدرید فتالیک-PA بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی مولدان-فارابی-اصفهان-ایران
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: جامبو 1تنی
حداقل مقدار سفارش: 1000 کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود انیدریدفتالیک فارابی
دیتاشیت: دانلودانیدرید فتالیک مولدان

انیدرید مالئیک

نام محصول: انیدریدمالئیک بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی صدر-ایران
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: جامبو 1تنی
حداقل مقدار سفارش: 1000 کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود انیدرید مالئیک

اورتوزایلین

نام محصول: اورتوزایلین بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی برزویه(نوری)-ایران
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 25تن
دیتاشیت: دانلود اورتوزایلین

ایزوبوتانول

نام محصول: ایزوبوتانول بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی شازند-ایران
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 25تن 
دیتاشیت: دانلودایزوبوتانول

تولوئن

نام محصول: تولوئن بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی اصفهان-تبریز-ایران
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 25تن
دیتاشیت: دانلود تولوئن تبریز گرید i
دیتاشیت: دانلود تولوئن-اصفهان

حلال400

نام محصول: حلال400 بسته بندی شده
برند:  پالایشگاه اصفهان-ایران
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 30000لیتر
دیتاشیت: دانلود حلال400

حلال402

نام محصول: حلال402 بسته بندی شده
برند:  پالایشگاه اصفهان-تبریز-ایران
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 30000لیتر
دیتاشیت: دانلود حلال402

حلال404

نام محصول: حلال404 بسته بندی شده
برند:  پالایشگاه نفت شیراز-ایران
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 30000لیتر
دیتاشیت: دانلودحلال404