محصولات شیمیایی داخلی

نمایش 1–10 از 23 نتیجه

آروماتیک سنگین

نام محصول: آروماتیک سنگین بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی برزویه
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 25تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت آروماتیک سنگین-برزویه

ارتوزایلین

نام محصول: ارتو زایلین بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی برزویه (نوری) 
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: تانکر و بشکه
حداقل مقدار سفارش: 2 تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت اورتوزایلین

اسید استیک

نام محصول: اسید استیک بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی فن آوران 
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه و تانکر 24 تنی
حداقل مقدار سفارش: 2 تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت اسید استیک فن آوران

اسید ترفتالیک

نام محصول: اسید ترفتالیک - PTA بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی تندگویان - وارداتی 
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: جامبو 1تنی
حداقل مقدار سفارش: 2 تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت اسید ترفتالیک تندگویان
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت اسیدترفتالیک چینی

انیدرید فتالیک

نام محصول: انیدرید فتالیک _ PA بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی مولدان - فارابی - اصفهان 
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: جامبو 1تنی
حداقل مقدار سفارش: 1 تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت انیدریدفتالیک فارابی
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت انیدرید فتالیک مولدان

انیدرید مالئیک

نام محصول: انیدرید مالئیک بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی صدر یزد - چینی
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: جامبو 1تنی
حداقل مقدار سفارش: 1 تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت انیدرید مالئیک پتروشیمی صدر

ایزوبوتانول _ ایزوبوتیل الکل

نام محصول: ایزوبوتانول بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی شازند 
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه و تانکر 11 و 22 تنی
حداقل مقدار سفارش: 2 تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت ایزوبوتانول شازند

تولوئن _ toluene | خرید تولوئن

نام محصول: تولوئن بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی تبریز - اصفهان 
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه و تانکر 25 تنی
حداقل مقدار سفارش: 2 تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت تولوئن تبریز گرید i
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت تولوئن اصفهان

دی اتانول آمین – DEA | خرید دی اتانول آمین

نام محصول: دی اتانول آمین - DEA بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی شازند 
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه و تانکر 11 تنی
حداقل مقدار سفارش: 2 تن

دی اتیل هگزانول – 2EH

نام محصول: دی اتیل هگزانول - 2EH بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی شازند
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه و تانکر 11و 22 تنی
حداقل مقدار سفارش: 2 تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت 2EH-دی اتیل هگزانول