در حال نمایش 9 نتیجه

دی اکسید تیتانیوم 2190 – تیتان 2190

نام محصول: تیتانیوم دی اکساید , TIO2 2190
برند:  KORONOS - آلمان
شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1 تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت تیتان 2190 کرونوس

دی اکسید تیتانیوم 2220 – تیتان 2220

نام محصول: تیتانیوم دی اکساید , TIO2 2220
برند:  KORONOS - آلمان
شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1 تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت تیتان 2020 کرونوس

دی اکسید تیتانیوم 5566 – تیتان 5566

نام محصول: تیتانیوم دی اکساید , TIO2 5566
برند:  DONGFANG - چین
شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1 تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت تیتان 5566 دانگ فنگ چین

دی اکسید تیتانیوم A100 – تیتان A100

نام محصول: تیتانیوم دی اکساید , TIO2 A100
برند:  چینی 
شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1 تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت تیتان A100 چینی

دی اکسید تیتانیوم KA100 – تیتان KA100

نام محصول: تیتانیوم دی اکساید , TIO2 KA100
برند:  COSMO - کره جنوبی
شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1 تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت تیتان KA100 

دی اکسید تیتانیوم R298 – تیتان 298

نام محصول: تیتانیوم دی اکساید , TIO2 R298
برند:  PANGANG - چین
شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1 تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت تیتان 298 چینی

دی اکسید تیتانیوم R868 – تیتان 868

نام محصول: تیتانیوم دی اکساید , TIO2 R868
برند:  BLUE STAR - چین
شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1 تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت تیتان 868 بلو استار

دی اکسید تیتانیوم R996 – تیتان 996

نام محصول: تیتانیوم دی اکساید , TIO2 996
برند:  LOMON - چین
شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1 تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت تیتان 996 چین

دی اکسید تیتانیوم SR236 – تیتان 236

نام محصول: تیتانیوم دی اکساید , TIO2 SR236
برند:  SHANDONG - چین
شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه 25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1 تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت تیتان 236 چینی