در حال نمایش 4 نتیجه

HDPE CRP100B – پلی اتیلن سنگین CRP100B

نام محصول: HDPE CRP100BLACK - پلی اتیلن سنگین اکستروژن
برند:  پتروشیمی اراک-ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PE-CRP100BLACK

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HDPE EX3 – پلی اتیلن سنگین EX3

نام محصول: HDPE EX3
برند:  پتروشیمی مارون - اراک - امیرکبیر - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PE80_EX3 مارون
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PE80-EX3 اراک
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PE100-EX3 امیرکبیر

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HDPE HD5000S – پلی اتیلن سنگین 5000S

نام محصول: HDPE HD5000S - پلی اتیلن سنگین اکستروژن
برند:  پتروشیمی جم - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PE-HD5000S

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

HDPE HE 3490 LS – پلی اتیلن سنگین 3490

نام محصول: HDPE HE 3490 LS - پلی اتیلن سنگین اکستروژن
برند:  پتروشیمی بروج - ایران
 شکل ظاهری: گرانول
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت PE100_HE3490LS

کلیه ی مواد فوق به صورت کامپاند و تقویت شده قابل تحویل می باشند جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.