محصولات شیمیایی پتروشیمی

نمایش 1–12 از 23 نتیجه

نمایش 9 24 36

آروماتیک سنگین

نام محصول: آروماتیک سنگین بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی برزویه-ایران
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 25تن
دیتاشیت: دانلود آروماتیک سنگین-برزویه

ارتوزایلین

نام محصول: ارتو زایلین بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی برزویه (نوری)-ایران
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 25تن
دیتاشیت: دانلود اورتوزایلین

اسید ترفتالیک

نام محصول: اسید ترفتالیک-PTA بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی تندگویان - ایران
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: جامبو 1تنی
حداقل مقدار سفارش: 1000کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود اسید ترفتالیک

اسیداستیک

نام محصول: اسید استیک بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی فناوران -ایران
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه 
حداقل مقدار سفارش: 23000تن
دیتاشیت: دانلوداسید استیک فناوران

انیدرید فتالیک

نام محصول:

انیدرید فتالیک-PA بسته بندی شده

برند: 

پتروشیمی مولدان - فارابی - اصفهان - ایران

 شکل ظاهری:

پودر

بسته بندی:

جامبو 1تنی

حداقل مقدار سفارش:

1000 کیلوگرم

دیتاشیت:

دانلود انیدریدفتالیک فارابی

دیتاشیت:

دانلودانیدرید فتالیک مولدان

انیدرید مالئیک

نام محصول: انیدریدمالئیک بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی صدر-ایران
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: جامبو 1تنی
حداقل مقدار سفارش: 1000 کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود انیدرید مالئیک

ایزوبوتانول _ ایزوبوتیل الکل

نام محصول: ایزوبوتانول بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی شازند - ایران
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 25تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت ایزوبوتانول شازند

تولوئن _ toluene | خرید تولوئن

نام محصول: تولوئن بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی تبریز - اصفهان - ایران
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 25تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت تولوئن تبریز گرید i
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت تولوئن اصفهان

دی اتانول آمین – DEA | خرید دی اتانول آمین

نام محصول:

دی اتانول آمین - DEA بسته بندی شده

برند: 

پتروشیمی شازند - ایران

 شکل ظاهری:

مایع

بسته بندی:

بشکه

حداقل مقدار سفارش:

25تن

دیتاشیت:

 

دی اتیل هگزانول – 2EH

نام محصول: دی اتیل هگزانول-2EH بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی شازند-ایران
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 25تن
دیتاشیت: دانلود 2EH-دی اتیل هگزانول

دی اتیلن گلایکول – DEG

نام محصول: دی اتیلن گلایکول-DEG بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی شازند-مروارید-فرساشیمی-مارون-ایران
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 25تن
دیتاشیت: دانلود DEG مروارید
دیتاشیت: دانلود DEGشازند
دیتاشیت: دانلود DEGمارون

رزین اپوکسی E01

نام محصول: رزین اپوکسی-E01 بسته بندی شده
برند:  پتروشیمی خوزستان-ایران
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 220 کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود رزین اپوکسیE01 خوزستان

محصولات شیمیایی پتروشیمی