محصولات شیمیایی وارداتی

نمایش 1–12 از 34 نتیجه

نمایش 9 24 36

آدیپیک اسید

نام محصول: آدیپیک  اسید - Adipic acid
برند:  چینی
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: جامبو 1 تنی
حداقل مقدار سفارش: 1تن
 
دیتاشیت: دانلود آدیپیک اسید

اتیل استات

نام محصول: اتیل استات
برند:  پتروکم- مترون -فرانسه , برند ایرانی
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 30000 لیتر

اتیل گلایکول – EG

نام محصول: اتیل گلایکول - EG
برند:  مترون - هند
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 220 لیتر

استون

نام محصول: استون
برند:  مترون - فرانسه
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: تانکر
حداقل مقدار سفارش: 25تن
دیتاشیت: دانلود استون-مترون

اسیدفرمیک

نام محصول: اسیدفرمیک
برند:  چینی - چین , BASF - آلمان
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: گالن
حداقل مقدار سفارش: 1تن
دیتاشیت: دانلود اسید فرمیک چینی

اسیدفسفریک 85 درصد

نام محصول: اسیدفسفریک85%
برند:  چینی-چین
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: گالن
حداقل مقدار سفارش: 1تن
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت اسید فسفریک چینی

اکریلیک اسید

نام محصول:  اکرویلیک اسید-AA
برند:  LG-کره , ووکم-فرانسه
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 1 تن

ایزوفتالیک اسید – PIA

نام محصول: ایزوفتالیک اسید - PIA
برند:  سینوپک - چین , لوته - کره
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه 500کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500 کیلوگرم
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت ایزوفتالیک اسید فورموسا
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت ایزوفتالیک اسید تایوانی
دیتاشیت: دانلود دیتاشیت ایزوفتالیک اسید کره 

ایزوپروپیل الکل _ IPA

نام محصول: ایزوپروپیل الکل - IPA
برند:  LG-کره , مترون-فرانسه , سابیک
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 30000 لیتر
دیتاشیت: دانلود ایزوپروپیل الکل الجی
دیتاشیت: دانلود ایزوپروپیل الکل سابیک

بوتیل اکریلات – BA

نام محصول:

بوتیل اکریلات-BA
برند:  مترون - پتروکم - فرانسه , BASF - آلمان , LG - کره , فورموسا _ تایوان
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 220لیتر
دیتاشیت: دانلود بوتیل اکریلات مترون
دیتاشیت: دانلود بوتیل اکریلات فورموسا

بوتیل گلایکول – BG

نام محصول: بوتیل گلایکول - BG
برند:  مترون -پتروکم - inoes - فرانسه , ساسول - آلمان , hanong - کره , نیکم - تایوان , Dow - هند
 شکل ظاهری: مایع
بسته بندی: بشکه
حداقل مقدار سفارش: 220لیتر
دیتاشیت: دانلود آنالیز بوتیل گلایکول داو

بیس فنول آ

نام محصول: بیس فنول آ - BPA
برند:  CCP - تایوان , سینوپک - چین
 شکل ظاهری: پودر
بسته بندی: کیسه25 کیلویی
حداقل مقدار سفارش: 500 کیلوگرم